Alma folkhögskola

Alma folkhögskola erbjuder en varm och inspirerande studiemiljö för vuxna, präglad av språklig och kulturell kommunikation. Vi verkar för helhetssyn och ett kritiskt förhållningssätt genom att stödja samarbete och gemensam reflektion. Våra profilområden är ledarskap och kommunikation, vi har både heltids- och deltidskurser och en del av kurserna drivs på distans. Vi är också specialiserade på kurser som riktar sig till personer med afasi. Skolan är centralt belägen i Liljeholmen, Stockholm. Vi har också en filial som ligger i Haninge precis vid Handens pendeltågsstation.

skola

Pedagogisk grundsyn
Studier på en folkhögskola innebär frihet under ansvar och hos oss på Alma folkhögskola är du själv med och påverkar utbildningens innehåll genom dina egna erfarenheter och ditt engagemang. Varje kursdeltagares egna resurser, initiativkraft och nyfikenhet tas tillvara. På Alma ges grogrunden för eftertanke, utveckling och kunskap.

Folkhögskolans pedagogik fokuserar på att skapa förutsättningar för aktiv inlärning och att ta vara på varje kursdeltagares egna inneboende resurser, initiativkraft och nyfikenhet. Alma folkhögskola strävar efter att ständigt skapa nya miljöer där människor möts och är delaktiga.

Värdegrund
Verksamheten inom Alma folkhögskola bygger på alla människors lika värde och rättigheter. Vi tror på individens makt över sitt eget liv och inneboende förmåga att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar. Ett levande demokratiskt samhälle är en förutsättning för denna utveckling.

Pedagogiskt tar Alma folkhögskola sin utgångspunkt i svensk folkbildning. Vårt arbetssätt präglas av öppenhet, nyfikenhet och engagemang. Lärandet bygger på dialog där man möter varandra med ömsesidig respekt. Mångfald berikar oss som individer och grupp och är därför något vi eftersträvar.

Vision 
Almas vision bygger på att alla deltagare i Almas verksamheter har utvecklats som människor och därigenom stärkts sin roll som självständig medborgare och sin förmåga till egen försörjning.

Deltagarna skall få kunskaper och färdigheter som ger dem förmåga att bidra till ett starkare civilsamhälle.

Hitta hit

Postadress:
Alma folkhögskola
Box 47 099
100 74 Stockholm

Besöksadress:
Buteljgatan 6

Telefon: 0721-584 100

E-post:
info@almafolkhogskola.se

Webbadress:
www.alma.fhsk.se