Bromma folkhögskola

Bromma folkhögskola är en plats för bildning och en mötesplats för människor som vill studera och utvecklas i en kreativ miljö. Hos oss är gemensamma upplevelser och erfarenheter utgångspunkten för kunskap, insikt, förståelse och utveckling. När alla sinnen berörs växer vi som människor. Vi finns i Bromma med ca 180 studerande på långa kurser. Vi arbetar med varierande metoder, som utgår från en helhetssyn och tilltro till människans uttrycksmöjligheter.

Campus Bromma exteriör

Allmän kurs erbjuder studier på gymnasienivå och du har möjlighet att välja olika inriktningar.  Fritidsledarutbildningen erbjuder en tvåårig yrkesutbildning med fokus på utepedagogik, grupputveckling och ledarskap. Den diakonala utbildningen är både för dig som vill arbeta som diakon inom Equmeniakyrkan och dig som vill fördjupa dina kunskaper. Estetiska utbildningar finns på skolan som skapandelinjen Ateljé X, teaterlinje och musiklinjen Betel. Du kan studera som äldre i vår Allmän kurs Senior.

Internatet, med möjlighet att ta emot ca 40 boende, ska vara en drogfri miljö. På skolan finns också restaurang och ett härligt utbud av konserter och kreativa uttryck.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är till viss del tillgänglig för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Telefon: 08-636 23 00

E-post:
info@brommafolkhogskola.se

Webbadress:
www.brommafolkhogskola.se

Huvudman:
Equmeniakyrkan
http://equmeniakyrkan.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
20 februari kl 15-18

Övrig information:
Internat med 45 bäddar