Hagabergs folkhögskola

Hagabergs folkhögskola ligger mitt i Södertälje med närhet till både storstad och landsbygd vilket präglar skolans kursutbud och aktiviteter. Tillsammans skapar vi en mötesplats med utrymme för ny kunskap, kulturutbyten och engagemang...både lokalt och globalt! Här ges möjlighet att utvecklas och lära tillsammans!

Hagabergs folkhögskola

Skolan ligger i ett lummigt parkområde centralt i Södertälje, nära Östertälje station. Vi har mycket goda kommunikationer, med pendeltåg tar det ca 35 min från Stockholm och flera SL-bussar stannar vid skolan.

Hagaberg har ca 350 studerande och erbjuder Allmän kurs både på grund- och gymnasienivå med olika profiler med inriktning mot bla kommunikation, musik, bild och form, globala frågor, ledarskap och idéhistoria. På Allmän kurs kan du få grundläggande behörighet och ett studieomdöme efter ett till tre års heltidsstudier.

Vi har tre yrkesinriktade utbildningar, en 1-årig Hälsopedagogutbildning, en 2-årig Fritidsledarutbildning samt Kyrkans grundkurs som ges på distans under två terminer.

Som profilkurser finns Livskunskap, en väg till återhämtning från utbrändhet, depression och annan psykisk ohälsa.

Hagaberg har två bibelskolor som filialer (i Stockholm och Uppsala), studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) samt praktikplatser med arbetsträning i Origo och ung Origo.

På Hagaberg vill vi bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Här finns såväl skapande på schemat som regelbundna kulturevenemang där både deltagare respektive professionella kulturutövare medverkar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna och för personer med synskada.

Hitta hit

Postadress:
Box 191 61
152 27 Södertälje

Besöksadress:
Erik Dahlbergs väg 60

Telefon: 08-550 910 00

E-post:
reception@hagaberg.org

Webbadress:
www.hagaberg.fhsk.se

Huvudman:
EFS Mittsverige (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen).
https://www.efsmittsverige.org/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Skolan har internat

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Svenska för invandrare (SFI)