Att skrivar börjar nu
Ny inspirationskurs i att skriva skönlitterartur

Ny inspirationskurs i skrivande

Hösten 2022 erbjuder Jakobsbergs folkhögskolas författarskola en ny distanskurs i skrivande som särskilt riktar sig till personer som inte gått skrivarkurs tidigare och vill prova på att skriva skönlitterärt.

– Den här kursen ska man gå om man är nyfiken på att skriva, träffa andra som skriver och få nya, spännande skrivuppgifter varje vecka, säger Yrsa Keysendal som är kursledare och undervisar på kursen tillsammans med Hanna-Linnea Rengfors. Både hon och Hanna-Linnea är själv författare, utbildade folkhögskollärare och har flerårig erfarenhet av handledning och undervisning på skrivarkurser.

"Att skriva börjar nu" ges under hösten 2022, går på distans och inleds med en fysisk träff på skolan. Ansöker gör man med ett personligt brev. Inget textprov krävs och den som söker behöver heller inte ha någon tidigare erfarenhet varken av skrivarkurser eller skönlitterärt skrivande.

– Som deltagare har man även möjlighet att producera texter som sedan kan användas som textprov för att söka till vår grundkurs, förklarar Yrsa. Den kursen heter "Skriv! – Poesi, prosa, dramatik" och går på heltid under ett år på plats i Jakobsberg.

"Att skriva börjar nu" har ansökan öppen till och med 15 maj 2022. På kursens hemsida finns mer att läsa och det är även där ansökan skickas in.