Kurs i hållbar utveckling – klimatomställning och beredskap

Ansökan stängd
Skola:
Röda Korsets folkhögskola
Plats:
Skärholmen - Stockholms län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Goda kunskaper i svenska och engelska. Engagemang i frivilligorganisation och erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2024 - 4 jun 2025

Kostnader: Serviceavgift 1000 kr/termin. Kostnader för kurslitteratur, resor och studiebesök tillkommer.

Kontakt: Karin Ekström

Telefon: 08-680 18 83

E-post:
karin.ekstrom@redcross.se

OBS! Pga av få sökanden kommer denna kurs att omarbetas. Ny information kommer att läggas ut här inom kort. Hör av dig skolan om du vill veta mer.

Vill du göra något åt klimatkrisen? Den här utbildningen i klimatomställning och beredskap ger dig en dig en teoretisk och praktisk grund för att vara med och bygga en hållbar framtid. 

Klimatanpassning och beredskap

Kursen i hållbar utveckling på Röda Korsets folkhögskola är en kurs för dig som vill bredda dina kunskaper inom fältet klimatomställning och beredskap. Genom att blanda teori och praktik och läsa om både globala förändringsprocesser och individuell omställning skaffar du dig verktyg för att jobba med hållbarhet i framtiden.

Du kommer att lära dig om allt från internationella konventioner om biologisk mångfald och klimat, till krisberedskap, miljöproblemens filosofiska och kulturella rötter till stadsodling och grönt resande!

Klimatsmart resa med tåg i Europa

Som en del av kursen görs en studieresa med tåg för att titta närmare på olika typer av hållbarhetsarbete. Årets kurs kommer att göra en resa till Katalonien i Spanien. Eftersom skolan är ackrediterad inom Erasmus+ så kan en stor del av resekostnaderna täckas av skolan. Som deltagare behöver du dock du vara beredd att stå för en mindre del av kostnaden för resa, kost och logi själv (det går att ta merkostnadslån från CSN). 

Praktik på organisation och informationsarbete

På vårterminen praktiserar du på en myndighet, organisation eller företag. Efter praktiken påbörjas ett informationsarbete där ni som kursdeltagare går ut i samhället och informerar om ett tema som ni fördjupat er i. Under kursen kommer du också att få lära dig att hålla workshops och få verktyg för att kunna driva egna projekt.

Blandning av teori och praktik befäster kunskaperna

Kursen fokuserar på omvärldskunskap, hållbarhetsstudier, omställningsarbete och aktivism med omväxlande teoretiska och praktiska inslag. I kursen ingår många spännande projekt och studiebesök. Studierna bedrivs heltid och förutom vid vissa studiebesök och resor förväntas deltagare inte studera utanför skoltid, utifrån tanken om lärande och klimatomställning som kollektivprocess.

Klimatförändringens historia, gemensamma analyser av viktiga klimatdokument och globala överenskommelser, samt diskussioner kring begrepp som hållbarhet, makt och rättvisa är en del av kursinnehållet. Parallellt löper mer praktiska moment som hydroponisk odling, klimatsmarta luncher, utflykter och studiebesök på olika platser som är intressanta ur klimatsynpunkt. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • ha fått en bred kunskap om klimatförändringarnas naturvetenskapliga och historiska sammanhang 
  • ha fått en djupare kunskap om centrala klimatdokument och klimatåtgärder samt kris- och katastroforganisationers arbete i relation till klimatförändringarna
  • ha en god kännedom om olika typer av omställnings- och beredskapsprojekt
  • ha skaffat sig ett kritiskt förhållningssätt till centrala begrepp inom området
  • kunna arbeta aktivt i projekt och mobilisera politiskt för omställning och beredskap
  • kunna hålla workshops, leda seminarier och skriva rapporter
  • ha genomfört en praktik 

imageuedtmm.png

När andra gör något för klimatet är det enklare att göra något själv

Stefano Tonelli, 20 år, läser Hållbar utveckling på Röda Korsets folkhögskola. Hans engagemang för klimat- och miljöfrågor väcktes som tonåring i Italien och nu har han hittat hem i skolans lokaler i Skärholmen i Stockholm. – På vår utbildning får vi se flera exempel på hur andra gör för att vara mer klimatsmarta och då får man också mycket inspiration.

Läs hela artikeln

Röda Korsets folkhögskola

Påverka framtiden och ta ledning för en hållbar värld!

Röda Korsets folkhögskola ligger i Skärholmen, Stockholm. Här pluggar du i en trivsam urban miljö med stor öppenhet och mångfald.

Folkhögskolan har ett globalt och socialt fokus och på flera kurser finns möjlighet att göra en resa med tåg inom Europa. Röda Korsets grundprinciper går som en röd tråd genom skolans verksamhet. Välkommen!

Läs mer om skolan

Postadress:
Röda Korsets folkhögskola
Lillholmsgången 2
127 48 Skärholmen

Besöksadress: Bredholmstorget 14

Telefon: 08-680 18 71 alt 08- 680 18 83
E-post: folkhogskolan@redcross.se
Webbadress: https://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/