Vill du kunna mer om migrations- och diskrimineringsfrågor?

Känner du att det är dags att skaffa dig mer kunskaper i frågor som migration, rasism och integration? Röda Korsets folkhögskola ger från och med nästa läsår två halvtidskurser på distans som ger dig en bred kunskapsgrund att stå på i dessa svåra frågor.

Agera utan att diskriminera riktar sig till dig som vill få kunskap och verktyg för att aktivt arbeta mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Kursen utgår från de sju diskrimineringsgrunderna och undersöker begrepp som strukturell diskriminering och vilka uttryck den tar sig i Sverige idag. På vilket sätt får diskriminering konsekvenser för Sverige som land och för den enskilda individen? Nytt för i år är att vi utökar den här kursen till 50% över två terminer!

Vill du fördjupa dina kunskaper i frågor kopplade till migration? Kursen Migration och social hållbarhet går igenom vad som gäller när man söker asyl, hur processerna går till och vad lagstiftningen säger. Kursen utgår från ett rättighetspesrpektiv och undersöker och diskuterar också begreppen integration, segregation och strukturell diskriminering. Vilka hinder och möjligheter finns det för social hållbarhet och en fungerande integration? Kursen avslutas med en gemensam aktion!

Båda kurserna är upplagda som halvtidskurser med sex obligatoriska träffar på skolan under läsåret, samt några digitala lunchmöten. Kurserna är upplagda så att du kan läsa dem enskilt eller kombinera till en heltidskurs (träffarna är på olika datum). Perfekta kurser att kombinera med arbete!

Du kommer att möta intressanta och aktuella föreläsare. Det ingår självstudier och studieuppgifter och du behöver känna dig bekväm med att kommunicera via dator.

"Vi hoppas att många kommer att ta den här chansen till fördjupade kunskaper i de här frågorna i en tid då det känns extra viktigt att belysa mänskliga rättigheter" säger skolans kommunikatör Lotta.