Deltagare på Röda Korsets folkhögskola jobbar med lokaljournalistik.

Kurs med medieprofil skapar aktiva samhällsmedborgare

Under läsåret 23/24 jobbar deltagarna på kursen Sikta mot högskolan på Röda Korsets folkhögskola med journalistik tillsammans med en journalist från tidningen Mitt i. Varje fredag har kursen Medieprofil med Petter på schemat och nu kan vi ta del av deras aktuella och viktiga arbete.

Kursmomentet Medieprofil utgår från att deltagare ska bli stärkta i sin roll som aktiva medborgare och deltagare i samhällslivet. Petter Backman är lärare på medieprofilen.

– Att få jobba med deltagarna på regelbunden basis är fantastiskt, säger Petter.

Petter bevakar ofta frågor som rör integration, sammanhållning och lokal demokrati i sitt jobb som reporter. På kursen har deltagarna jämfört vilka olika slags nyheter vi konsumerar och hur våra medieval påverkar vår vardag. De har också djupdykt i den lokala journalistiken och gjort ett lyckat studiebesök på tidningen Mitt i:s redaktion.

Deltagarna har gjort intervjuövningar med varandra i klassen och med människor i Skärholmens centrum, på temat ”Platsen jag bor på”. Dessutom har de undersökt egna frågeställningar, som kriminalitet, klimatomställning och psykisk ohälsa.

– Deltagarna har verkligen tagit till sig kunskapen och gjort ett imponerande arbete under läsåret, säger Petter.

Nu finns ett urval av deltagarnas artiklar på folkhögskolans webbplats. Det går inte att ta miste på hur stolta och nöjda både deltagarna och lärarna är.

Ta del av artiklarna på Röda Korstes folkhögskolas webbplats

Om du är intresserad av att studera på Röda Korsets folkhögskola, är ansökan till nästa läsår öppen. Du hittar alla kurser på folkhögskola.nu eller på skolans hemsida. Välkommen!