Allmän kurs - på gymnasienivå steg 2

Behörighetsgivande kurs Runö folkhögskola, filial Stockholm
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-2 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

 Du som vill ha gymnasiekompetens kan här komma igång med dina studier, eller slutföra redan påbörjade studier. Du har möjlighet att uppnå grundläggande behörighet.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Lägst ett år på folkhögskola inkl beh i sve/sva 1 sh 1a1 eller ett år på gymnasiet/vux med minst 800 poäng godkända kurser inkl svenska/svenska som andraspråk 1 samt Sh 1a1 eller ett års arbetslivserfarenhet samt behörighet i ovan nämnda kurser/ämnen

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2023 - 4 jun 2024

Kostnader: En kostnad om 1600 kr tas ut i samband med skolstart. Kostnaden täcker förbrukningsmaterial, utskrifter, kopiering, studiebesök, föredragshållare och gemensamma aktiviteter under hela läsåret

Kontakt: Anna Karin Mattsson

Telefon: 08-545 417 31

E-post:
annakarin.mattsson@runo.se

Bli en aktiv samhällsmedborgare!

Under terminerna arbetar vi med olika teman i svenska, samhällskunskap, historia och naturkunskap. Du arbetar både enskilt och i grupp och får på många olika sätt redovisa dina kunskaper, till exempel genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer. Teater, utställningar och filmer är andra sätt att visa vad du kan. Du får också träna på att använda datorn och mobilen som hjälpmedel för dina studier. 

I skolan får du möjlighet att möta författare och spännande föreläsare. Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök runt om i Stockholm.

Du som har svenska som ditt andra språk får  möjligheter att utveckla dinaförmågor/färdigheter i mindre grupp. Vi tränar på att tala, lyssna, läsa och förstå detsvenska språket. Ibland arbetar du med andra som har svenska som andraspråk och ibland tillsammans med dem som har svenska som sitt första språk.

Allmän kurs på gymnasienivå på Runö folkhögskola kan du läsa i två steg, Steg 1 – svenska i fokus och Steg 2 – samhälle i fokus.

Steg 2 – samhälle i fokus

Detta är för dig som har läst minst ett år på gymnasiet eller motsvarande utbildning, och är klar med ämnena sv1/sva1 och sh1a1. Här är fokus på samhällskunskap och du förbereder dig för studier på högskola eller universitet.

 Du får lära dig om demokratins utveckling, mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Vi studerar aktörerna på den internationella arenan och samhället utifrån olika perspektiv. Du får goda kunskaper i vad som gör samhällen socialt, politiskt och ekologiskt hållbara samt förståelse för migrationens olika orsaker och betydelse för samhället. Tillsammans studerar vi förändringsprocesser och använder historia för att förstå vår samtid och framtid. I kursen lär du dig att behärska källkritikens olika verktyg och att presentera, analysera och jämföra samhällsfrågor.

 Delar av kursen läser du tillsammans med din klass, delar av kursen väljer du till och läser i tvärgrupper.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Målet är att du efter avslutad kurs har fördjupad kunskap om samhället omkring dig. Du är insatt i olika synsätt på aktuella samhällsfrågor. Du känner till hur dagens IT-samhälle har växt fram och är medveten om massmedias roll i samhället. Du är orienterad om hur samhällets ekonomi är organiserad och vilka kopplingar som finns till olika politiska intressen. Du är välorienterad inom ämnen såsom historia, EU och miljö. Du har varit på studiebesök, arbetat självständigt i mindre och större grupper. Du har vana vid att redovisa, diskutera och argumentera. Du är förberedd för högre studier.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://runofolkhogskola.se/kurs/allman-kurs-pa-gymnasieniva-samhallsfragor/

Runö folkhögskola, filial Stockholm

Runö folkhögskola är en inspirerande mötesplats mitt i Stockholm. Vi vill förena lokalt och globalt engagemang för en levande demokrati, stärka gemenskapen i en skola där olika människor möts, idéer prövas och nya kunskaper växer fram. Våra kurser ger dig kunskap genom att studierna kopplas till det samhälle vi lever i. Tiden på vår skola ger möjlighet till nya insikter och personlig utveckling. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Runö folkhögskola, filial Stockholm
Hälsobrunnsgatan 10
113 61 Stockholm

Telefon: 08-728 57 20
E-post: oden@runo.se
Webbadress: http://www.runofolkhogskola.se/