Skeppsholmens folkhögskola

Skeppsholmens folkhögskola vill vara en inspirerande plats för vuxna som vill studera. Du möts utifrån dina förutsättningar, oavsett om du vill läsa in behörighet på den allmänna kursen eller fördjupa dig i ett specialintresse. Lärandet sker i en öppen, nyfiken miljö där man möter varandra med respekt. Grunden är alla människors lika värde.

Skeppsholmens folkhögskola ligger på Skeppsholmen, ön mitt i Stockholm

Allmänna kurs  ett alternativ till komvux. Du kan läsa in grundläggande behörighet för fortsatta studier. Välj mellan fem inriktningar. 

Musikkursen en helttidskurs där du, under 2 år, bara ägnar dig åt musik. 

Båtbyggarkursen fokus på att bygga nordiska allmogebåtar. 2 år.

Skrivarkurser av varierande omfattning och längd.

Foto- och filmkurs  kvällskurs.

Etableringskurs en kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund. Kursen innehåller svenska, grundläggande datakunskap, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. 

SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) är en 3-månaders kurs för den som vill komma igång med studier. 

Mer information om utbildningarna och hur du ansöker till skolan.

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mycket begränsad.

Hitta hit

Postadress:
Slupskjulsvägen 12
111 49 Stockholm

Besöksadress:
Slupskjulsvägen 12, 111 49 Stockholm

Telefon: 08-679 28 00

E-post:
info@skeppsholmensfolkhogskola.se

Webbadress:
skeppsholmensfolkhogskola.se

Huvudman:
Skeppsholmens folkhögskola - ideell förening (politiskt och religiöst obunden).
https://skeppsholmensfolkhogskola.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
Allmän kurs har informationsträffar den 11/3 samt den 15/4 Kl 10.30. Båtbyggarkursen har Öppet Hus den 15 April 10.30-14.30

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett

Nyheter från Skeppsholmens folkhögskola