Skeppsholmens folkhögskola

Skeppsholmens folkhögskola är inspirerande plats för vuxna som vill studera - mitt i Stockholm. Här möts varje människa utifrån sina förutsättningar, oavsett om man vill läsa in behörighet på den allmänna kursen eller fördjupa sig i ett specialintresse på skriv- musik- eller båtbyggarkursen. Nyckelord för oss är kunskap, delaktighet och reflektion. Vi tror på alla människors lika värde och ett lärande i en öppen, nyfiken miljö där man möter varandra med respekt.

Skeppsholmens folkhögskola ligger på Skeppsholmen, ön mitt i Stockholm

På den Allmänna kursen kan du, som inte är klar med gymnasiet, få grundläggande behörighet, ett alternativ till komvux

Musikkursen ordnar musikcaféer ett par gånger/termin till vilka intresserade är välkomna. Ytterligare information finns på skolans hemsida.

Båtbyggarkursen har varje år sjösättninig av nybyggda båtar.

Etableringskurs En kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund. Kursen innehåller svenska, grundläggande datakunskap, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. 

SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) är en 3-månaders kurs för den som vill komma igång med studier. Anmälan göra via Arbetsfördelningen.

På Skeppsholmens folkhögskolas hemsida  finns mer information om utbildningarna och hur du ansöker till skolan.

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mycket begränsad.

Hitta hit

Postadress:
Slupskjulsvägen 12
111 49 Stockholm

Besöksadress:
Slupskjulsvägen 12, 111 49 Stockholm

Telefon: 08-679 28 00

E-post:
info@skeppsholmensfolkhogskola.se

Webbadress:
skeppsholmensfolkhogskola.se

Huvudman:
Skeppsholmens folkhögskola - ideell förening (politiskt och religiöst obunden).
http://skeppsholmensfolkhogskola.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
OBS olika datum för olika kurser. Se hemsidan

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett