Södertörns folkhögskola

Södertörns folkhögskola är en dagfolkhögskola som finns på två platser i Stockholms län; i Solna och i Liljeholmen. Vi är en religiöst och politiskt oberoende folkhögskola som drivs av Stiftelsen Väddö och Södertörns folkhögskolor. Vi erbjuder allmän kurs samt särskilda kurser inom språk, tolkning och socialt arbete. Läs gärna mer om utbildningarna nedan!

Södertörns folkhögskola

I Solna centrum hittar du Allmän kurs för dig som vill bli behörig till gymnasie- och högskolestudier. Här hittar du även utbildningar i teckenspråk och teckenspråkstolkning, teckenspråkskurs för föräldrar (TUFF) samt studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).

I Liljeholmen hittar du de yrkesinriktade utbildningarna inom socialt arbete, den ettåriga utbildningen Lärarassistent – psykosocial hälsa och arbetsmiljö och den tvååriga yrkesutbildningen Humanistisk socialpedagog.

Södertörns folkhögskola ger även de yrkesinriktade distansutbildningarna Skrivtolk och Undertextning – påbyggnadskurs för skrivtolkar, samt Etableringskurs och SFI på plats i Kista.

Varmt välkommen till Södertörns folkhögskola!

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsvariationer och på tolkutbildningarna är alla teckenspråkiga.

Hitta hit

Postadress:
Södertörns folkhögskola
Skytteholmsvägen 2
171 44 Solna

Telefon: 08-500 207 50
Bildtelefon: sodertorn@ectalk.se

E-post:
info@sodertorn.fhsk.se

Webbadress:
www.sodertorn.fhsk.se

Huvudman:
Stiftelsen Väddö och Södertörns Folkhögskolor
http://www.sodertorn.fhsk.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: