Södertörns folkhögskola

Södertörns folkhögskola är en dagfolkhögskola som finns på två platser i Stockholms län. I Solna ges Allmän kurs för dig som vill ha gymnasiebehörighet. I Liljeholmen ges utbildning till teckenspråkstolk- och dövblindtolk samt en skrivtolkutbildning och flera kortkurser i teckenspråk bl.a. till föräldrar med döva barn, TUFF.

Södertörns folkhögskola

Den allmänna kursen vänder sig till dig som vill ha gymnasiebehörighet och behörigheter för högskolestudier. www.allmankurs.se

Teckenspråkstolkutbildningen vänder sig till dig som har grundläggande behörighet för högskolestudier och som vill bli tolk med inriktning teckenspråk och tolk för personer med dövblindhet. Skolan anordnar också fortbildning för yrkesverksamma tolkar.
www.sodertorn.fhsk.se/kurser/teckensprakstolk-och-dovblindtolk

Skrivtolkutbildningen vänder sig till dig som vill blir skrivtolk. www.sodertorn.fhsk.se/kurser/skrivtolk

Skolan anordnar också Teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF, samt intensivkurser i teckenspråk på alla nivåer. Se skolans hemsida och www.tuffkurs.nu

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsvariationer och på tolkutbildningarna är alla teckenspråkiga.

Hitta hit

Postadress:
Södertörns folkhögskola
Box 44055
100 73 Stockholm

Besöksadress:
Årstaängsvägen 9, 117 43 Stockholm

Telefon: 08-500 207 50
Bildtelefon: sodertorn@ectalk.se

E-post:
info@sodertorn.fhsk.se

Webbadress:
www.sodertorn.fhsk.se

Huvudman:
Stiftelsen Väddö och Södertörn Folkhögskolor
http://www.sodertorn.fhsk.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: