Södra Stockholms folkhögskola

Skolan är en mötesplats för människor som vill studera och utvecklas i en kreativ miljö. Som studerande är du delaktig i att utveckla din förmåga och kreativitet. Skolans profil uttrycks med ledorden kulturskapande och samhällsengagerande. Vi tror att ny kunskap liksom erfarenhetsutbyte mellan människor leder till ökad förståelse av sig själv och andra; respekt för varandra och en vilja till engagemang i samhällsutvecklingen. Detta utgör en viktig grund för solidaritet och demokrati. Skolan har ca 160 studerande.

Södra Stockholms Folkhögskola

Eftersom skolan inte är så stor, präglas vardagen här av en personlig atmosfär som stimulerar till engagemang och delaktighet. Skolans profil uttrycks med ledorden kulturskapande och samhällsengagerande. Vi arbetar med varierande skapande metoder, som utgår från en helhetssyn och tilltro till människans uttrycksmöjligheter.

Folkhögskolan finns i nya fina lokaler på Fågelviksvägen 18 i Slagsta, Botkyrka.

 

Hitta hit

Postadress:
Södra Stockholms folkhögskola
Fågelviksvägen 18
145 53 Norsborg

Telefon: 08-684 619 00

E-post:
info@sodrastockholm.se

Webbadress:
www.sodrastockholm.se

Huvudman:
Folkuniversitetet
http://www.folkuniversitetet.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus: