Södra Stockholms folkhögskola

Södra Stockholms Folkhögskola är en mötesplats för dig som vill studera och utvecklas i en kreativ och skapande miljö. Vi möter dig med omtanke och engagemang.  I vår gemenskap är varje person unik och värdefull. Nya kunskaper och erfarenhetsutbyte mellan människor leder till ökad förståelse av sig själv och andra, respekt för varandra och en vilja till engagemang i samhällsutvecklingen.

Södra Stockholms Folkhögskola

 På Södra Stockholms Folkhögskola studerar omkring 150 personer. Eftersom skolan inte är så stor präglas vardagen här av en trygg, varm och familjär stämning.

Vår Allmän kurs erbjuder studier på gymnasienivå. Hos oss kan du uppnå behörighet för fortsatta studier på universitet/högskola och yrkeshögskola. Du studerar med stöd av både lärare och kurskamrater. Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla deltagare att utveckla sina kunskaper, växa som människor och uppnå sina mål. 

Våra kulturkurser präglas av kreativitet, lekfullhet och upptäckarglädje. Tillsammans utforskar vi våra olika uttrycksmöjligheter inom ljud, ord, bild, rörelse, tanke, känsla, form och fantasi. Som deltagare ska du känna att just dina tankar och personliga uttryck är viktiga och värda att dela med andra. Sammansvetsade och trygga grupper gör det möjligt. 

Att få söka efter kunskap, utbyta erfarenheter och reflektera leder till ökad självmedvetenhet och bildning. På så sätt ökar vår förståelse för andra och för den värld vi lever i. Det är så vi vill att Södra Stockholms Folkhögskola ska vara - en kulturskapande och engagerande folkhögskola.

Södra Stockholms Folkhögskola finns på Fågelviksvägen 18 i Slagsta, Botkyrka kommun. Vi är en av tre folkhögskolor som ingår i Stiftelsen Stockholms Folkhögskola som i sin tur hör till Folkuniversitetet.

Hitta hit

Postadress:
Södra Stockholms folkhögskola
Fågelviksvägen 18
145 53 Norsborg

Telefon: 08-684 619 00

E-post:
info@sodrastockholm.se

Webbadress:
www.sodrastockholm.se

Huvudman:
Folkuniversitetet
http://www.folkuniversitetet.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR