Skola:
Fryshuset folkhögskola
Plats:
Stockholm - Stockholms län
Längd:
1 termin
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du måste vara 20 år för att söka utbildningen.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 18 jan 2023 - 25 maj 2023

Kontakt: Creative Minds

E-post:
rita.criborn@fryshuset.se

Utbildningen vänder sig till deltagare som vill ta ett helhetsgrepp om sin mentala hälsa, stärka sin förmåga till kreativitet och innovation och skapa en hållbar livsstil. 

Utbildningen ger förutsättningar till att kunna bidra till främjande av mental hälsa och kreativ frihet som en positiv kraft i samhället till att vända den negativa utvecklingen av psykisk ohälsa.

Kursens syfte är att ​fördjupa deltagarens kunskaper om hur kopplingen mellan kreativitet och mentala processer samverkar. Kunskapen hjälper deltagaren att konkretisera hur hen kan skapa sina bästa förutsättningar för att frigöra sin kreativitet och befria sin prestationsförmåga på ett hållbart och långsiktigt vis.

Kursstart

2023-01-18

Kursplan

Mental Hälsa
Delmomenten ska främja och fördjupa deltagarnas kunskap, medvetenhet och förståelse om stress, oro och ångest. Erbjuda hjälpsamma strategier och metoder för stresshantering och oro och ångest reducering, och hjälpa deltagaren att hitta sunda och hållbara vanor för att skapa välmående.

Undervisningen startar på en grundläggande nivå för att sedan övergå till en mer avancerad nivå som följer individens utveckling.

Innehåll

 • Stresshantering
 • Prestationspsykologi
 • Ta beslut
 • kreativitet
 • produktivitet
 • Tanketräning
 • Time management
 • Sunda vanor och rutiner
 • Beteende förändring
 • Självkänsla och skam
 • Rädsla och längtan
 • Gränssättning
 • Affekter och emotioner
 • Kognitiv psykologi
 • ACT

Vid kursens slut skall deltagaren kunna känna sig trygg i sin kompetens inom ämnet och vara väl rustad för att förmå skapa välmående likväl som hållbar livsstil med plats för kreativitet.

Mind Body Breath
Mind body breath är en holistisk träningsform som stärker och förebygger mental, fysisk och kreativ hälsa.  Kursen sker genom lärarledda lektioner i grupp. Undervisningen startar på en grundläggande nivå för att sedan övergå till en mer avancerad nivå som följer individens utveckling. Deltagarna tränas i att sammanlänka kontakten mellan kropp, sinne och andning vilket främjar återhämtning och fokus i vardagen och ökar förmågan till prestation och kreativitet.

Innehåll

 • Andningsträning
 • Meditation
 • Visualisering
 • Mental träning
 • Yoga
 • Medveten närvaro

Vid kursens slut skall deltagaren kunna känna sig trygg i sin kompetens inom ämnet och vara väl rustad för att förmå skapa återhämtning och en sund och hållbar livsstil som främjar både mental och fysisk hälsa.

 • Kursen hålls 2 dagar i veckan, onsdagar och torsdagar
  kl 9-17
 • Kursen baseras på föreläsningar, workshops, handledning och individuellt arbete samt i grupp.
 • Undervisningen sker på svenska.
 • Obligatorisk närvaro under hela kursen.
 • Kurstid: 18:e januari – 25 :e maj 2023
 • Kursen hålls i huvudsak i Fryshusets lokaler i Hammarbysjöstad, Stockholm.

Ansökan

Bifoga i ansökan ett personligt brev där du skriver några rader om varför du vill gå utbildningen. 

Övrig information

Utbildningen är CSN berättigad (deltid 50%). Du måste vara 20 år för att söka utbildningen.

Fryshuset folkhögskola

Fryshuset folkhögskola vill öka deltagarnas kompetens och stärka deras tro på sig själva och förbereda för högskolestudier eller yrkesutbildningar.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fryshuset folkhögskola
Box 92022
120 06 Stockholm

Besöksadress: Mårtendalsgatan 2-8

Telefon: 08-691 76 00 (Fryshusets växel)
E-post: folkhogskolan@fryshuset.se
Webbadress: https://fryshuset.se/verksamhet/fryshusets-folkhogskola