• Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Allmän kurs passar dig som saknar fullständiga gymnasiebetyg. Här studerar du 1-3 år, beroende på dina tidigare erfarenheter och studier.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Den sökande är minst 18 år Grundskola (godkänt i matematik, svenska och engelska)

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 8 jan 2024 - 7 jun 2024

Kostnader: Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiestöd från CSN. Terminsavgift för kopior, datorlicens, studiebesök, aktiviteter och kaffe/te är 850 kr. Bärbar dator finns att hyra terminsvis för 350 kr.

Kontakt: Allmän kurs

E-post:
folkhogskolan@fryshuset.se

Gå Allmän kurs på Fryshusets folkhögskola och få behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning! Vi erbjuder dig bland annat små klasser med coachande lärare, extra stöd och hjälp när du behöver och en möjlighet att öva upp din studieteknik.

Kursen ger dig grundläggande behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning, genom undervisning i de gymnasiegemensamma ämnen. Möjlighet till särskild behörighet finns.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Vår pedagogik

Vi blandar många olika undervisningsformer för att människor lär sig på olika sätt. Samtal, debatter, föreläsningar, uppsatsskrivande, laborationer är en del av att studera hos oss. Minst 2 gånger per termin har vi en schemabrytande temavecka där vi i grupper fördjupar oss i något av de globala målen. 

Vi går även på studiebesök för att inspirera och levandegöra det vi läser om. Vi gör samarbetsövningar för att utmana vårt tänkande kring ledarskap och gruppdynamik. Vi medverkar i träffar och konferenser som Fryshuset anordnar. 
Skolan ger dig god insyn i hur olika organisationer arbetar och kontakter i sociala och ideella verksamheter.


På Fryshuset folkhögskola är inte dina tidigare prestationer det viktigaste, utan att du vill utvecklas och lära dig utifrån dina nuvarande förutsättningar. En nyckel till det är engagerade lärare, små klasser och en öppen och trygg miljö.

Du studerar i folkhögskolans lokaler på Fryshuset som är en unik mötesplats för unga människor. Deltagarna deltar och medverkar i träffar och konferenser som Fryshuset anordnar.

Studieplan

Kursens mål är att ge dig som deltagare, utöver en gymnasieexamen, behörighet till högre studier. För att uppnå grundläggande behörighet för högskolestudier så läser alla deltagare följande kurser:

Svenska 1, 2 & 3
Engelska 5 & 6
Matematik 1a/1b & 2a/2b
Naturkunskap 1a1, 1a2 & 2
Samhällskunskap 1a1 & 1a2
Historia 1a1 & 1a2
Religion 1

Övrig information

Skollov följer det allmänna skolväsendet i Stockholms län. Vi tillämpar även löpande antagning efter kursstart om plats finns!

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://fryshuset.se/verksamhet/fryshusets-folkhogskola/allman-kurs

Fryshusets folkhögskola

Fryshusets folkhögskola vill öka deltagarnas kompetens och stärka deras tro på sig själva och förbereda för högskolestudier eller yrkesutbildningar.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fryshusets folkhögskola
Box 92022
120 06 Stockholm

Besöksadress: Mårtendalsgatan 2-8

Telefon: 08-691 76 00 (Fryshusets växel)
E-post: folkhogskolan@fryshuset.se
Webbadress: https://fryshuset.se/verksamhet/fryshusets-folkhogskola