Skola:
Geijerskolan, folkhögskolan i Ransäter
Plats:
Ransäter - Värmlands län
Längd:
1-2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet samt antagningsprov, se mer info i brödtexten.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2024 - 6 jun 2025

Kostnader: V. g. se https://geijerskolan.se/avgifter-och-kostnader/

Kontakt: Pål Nyberg

Telefon: 0552-30250

E-post:
info@geijerskolan.se

På jazzlinjen fördjupar du dig i jazztraditionen och ensemblespelet står i fokus.

”Utbildningens centrala delar ligger i ensemblespelet/improvisationen och alla kurser i utbildningen genomsyras av jazzperspektivet.”

Jazzlinjen ger dig:

Möjligheten att utveckla ditt samspel, improvisation och egna skapande som musiker. En stabil grund att stå på som musiker och förbereder dig inför vidare studier.

Kursinnehåll

Huvudinstrument
Du får undervisning på ditt huvudinstrument 40 min/vecka.

Biinstrument
Du får undervisning på ditt biinstrument 25 min/vecka.

Ensemblespel
Ensemblespelet är navet i utbildningen där jazzens standardrepertoar utgör en viktig grund. Under läsåret får kursdeltagarna vara med och bestämma repertoar med stort utrymme för dem att själva arrangera låtarna. Det kan bli allt från t.ex. blues och soul till funk och modern jazz. Förutom medverkan på flertalet konserter på skolan och utanför skolan gör ensemblen två turnéer under låsåret.

Projektensemble
I detta ämne får du som deltagare driva ditt eget projekt där du själv med coachning av lärare är ansvarig för repertoar, sammansättning av ensemble, repetitioner och förberedelser. Här får du som deltagare möjlighet att själv bestämma vad du vill fördjupa dig i. Varje deltagare driver ett projekt per termin.

Improvisation
Improvisationen är även den en av de viktigaste byggstenarna i utbildningen. Den schemalagda tiden varje vecka sker tillsammans med din ensemble.

Jazzteori
Här läser du t ex steganalys, komposition, arrangering, skalteori och harmonisering.

Jazzgehör
Utveckla ditt gehör och din upplevelse av musik genom praktiska övningar. Jazzlinjens gehörslära är speciellt anpassad för genren, liksom de flesta kurser inom linjen.

Jazzhistoria
Lär dig jazzens historia och alla de viktiga namnen.

Ensembleledning
Här får du träna på att leda en ensemble genom att med dina kurskamrater praktiskt utföra moment som t ex instudering av låt, musikalisk progression, form och dynamik. Detta är högskoleförberedande.

Turné
Varje år görs två turnéer varav en kortare på höstterminen i närområdet och en längre turné på vårterminen.

Projekt
Utöver ordinarie undervisning sker olika former av projekt. Det kan vara samarbeten med andra linjer eller egna temainriktade projekt.

Gästlärare
Geijerskolan får ofta besök av tillresta gästlärare och föreläsare med olika inriktningar.

Valbara kurser 
Utöver de ämnesobligatoriska kurserna kan du också välja ett antal tillvalsämnen som t.ex. brukspiano, bruksgitarr, språk, kör- och ensembleledning samt övning och utveckling.

Kursfakta

Materialavgift:
2 500 kr/termin

Studiemedel:
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se. 

Kurslängd:
Kursen löper över två år. Inför år 2 måste en ny ansökan lämnas in. Geijerskolan förbehåller sig rätten att inte anta deltagare till årskurs 2 som inte bedömts uppfyllt målen för årskurs 1.

Kriterier för att antas till årskurs 2
Deltagaren har:

  • visat tydligt prov på utveckling
  • visat sig ansvarstagande och pålitlig
  • utfört de uppgifter som ålagts den
  • bidragit till god stämning i gruppen med positiv energi

Antagningsprov
Antagningsprov till jazzlinjen sker i två steg:

  • Steg 1: Skicka in en film där du spelar en av de obligatoriska låtarna. Filmen ska innehålla låtens melodi följt av ett improviserat solo. Filmen sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen.
  • Steg 2: Om du går vidare bjuds du in till skolan för att göra spelprov på plats där du ska spela två av de obligatoriska låtarna tillsammans med en kompgrupp som skolan står för.

Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur filmen (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur den ska laddas upp.

På filmen spelar du en av de obligatoriska låtarna.

Musikteori 
I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära). Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Du ska även genomföra detta prov samtidigt du spelar in dina filmer. Instruktioner om provet finns på skolans webbtjänst.

I antagningsproven ingår:

  • Jazzteoriprov är för dem som söker till jazzlinjen, innehåller ackord- och steganalys, harmonisering och ackordbakgrund.
  • Musikläraprov innehåller tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
  • Gehörsprov omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Det övergripande målet med kursen är att du ska utvecklas som ensemblemusiker och instrumentalist/sångare. Efter kursen förväntas deltagaren ha fördjupat sin kunskap och repertoarkännedom inom den breda jazzgenren samt utvecklat och fördjupat sin musikaliska och tekniska färdighet som instrumentalist/vokalist såväl solistiskt som inom ensemblespel.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://geijerskolan.se/jazzlinje/

Fler kurser inom: Musik Jazz Improvisation

Ta chansen! Vill man skriva låtar, skriv låtar! Börja någonstans, alla måste börja någonstans.

Simon hann skaffa tre barn och jobba ett antal år inom läkemedelsindustrin innan han tog tag i sin dröm – att syssla med musik på heltid. Nu har det som skulle vara ett år på folkhögskoleutbildningen i musikproduktion förlängts till två.

Läs hela artikeln

Geijerskolan, folkhögskolan i Ransäter

Vi finns i sagans och diktens landskap i Ransäter i natursköna Värmland. Vi erbjuder en ovanlig bredd av olika utbildningar. Platsen inbjuder till att du kan fokusera på studier. Geijerskolan är en stimulerande studiemiljö och har en skön atmosfär. Cafékvällar, konserter med skolans ensembler och kulturmöten berikar fritiden. Vi har ett stort och trivsamt internat!

Läs mer om skolan

Postadress:
Geijerskolan, folkhögskolan i Ransäter
Allévägen 1
684 93 Ransäter

Telefon: 0552-302 50
E-post: info@geijerskolan.se
Webbadress: http://geijerskolan.se/