Ny kurs: Inventering och restaurering av biologisk mångfald

Nu har du som är naturintresserad chansen att fördjupa dig i just dina intressen gällande natur- och faunavård

Denna kurs ger dig möjlighet att under ett år få mer kunskap i ämnesområden som skog och vilt, fisk och vatten, hävdade marker, skapa/restaurera biologisk mångfald.

Kursens syfte är att skapa goda möjligheter för dig att komma ut i arbete inom natur- och faunavård. Skolan har väl upparbetade kontakter med Länstyrelser, skogsföretag och privata aktörer som presumtiva arbetsgivare.

En stor del av våra deltagare har redan fått jobb när de slutar utbildningen.