Allmän kurs – lokala spåret

Ansökan stängd
Skola:
Molkoms folkhögskola, filial Karlstad
Plats:
Karlstad - Värmlands län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För att din ansökan ska vara fullständig bifogar du: - Personbevis (från Skatteverket) - Kopior på betyg/intyg från tidigare studier, skannas digitalt - Personligt brev

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2024 - 13 jun 2025

Plats för kursen: Molkoms folkhögskola i Karlstad, Orrholmsgatan 4

Kostnader: För aktuella deltagaravgifter, serviceavgift och internatavgift se skolans hemsida.

Kontakt: Irja Eklund Altensten

Telefon: 010-833 10 04

E-post:
irja.eklund.altensten@regionvarmland.se

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill fullfölja dina gymnasiestudier, eller dig som saknar gymnasiestudier och även  dig som saknar vissa grundskolebetyg.

Allmän kurs har stora möjligheter att anpassas efter din förmåga och ditt sätt att lära dig. Lokala spåret erbjuder extra stöd i din studiesituation i form av att samtliga lektioner är lärarledda, utökad lektionstid i vissa ämnen och schemalagd studieteknik. Vi arbetar till viss del tematiskt och ämnesöverskridande, där mötet och gemenskap med andra är centralt. Du studerar i din egen takt på den nivå du befinner dig i nära samråd med studievägledare kring din studieplan.

Utbildningen ökar din förståelse för samhället och samhällsfrågor. Därigenom kan du utveckla dina möjligheter att påverka din egen situation genom fortsatt utbildning som leder till arbete eller andra sätt att engagera dig på.
Kurstiden varierar beroende på vilka förkunskaper du har. Ett år är den kortaste kurstiden för att få ett studieomdöme.

Inom de givna ramarna planeras din studietid efter dina intressen och behov i samråd med studie/yrkesvägledare och ditt arbete bygger på eget ansvar, självständighet och gruppgemenskap.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig möjlighet att uppnå gymnasiebehörighet i de gymnasiegemensamma ämnen som krävs för grundläggande behörighet till högre studier. Utbildningen utgår från de studerandes intressen, förkunskaper och samhället omkring oss.

FN:s globala mål, Agenda 2030, är uppsatta för att vi alla, var vi än bor på jorden tillsammans ska hitta lösningar för en hållbar värld. De 17 globala målen genomsyrar hela utbildningen.

Lokala spåret syftar till att du som studerar får insikt, kännedom och förankring i vårt lokala samhälle. Det innebär studiebesök, föreläsningar, kännedom om samhällets funktioner och uppdrag samt temaarbeten med utgångspunkt i vårt lokala samhälle. Teman kan innehålla föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar, undersökningar, inlämningsuppgifter samt någon form av presentation.

Under skoltiden använder du egen dator eller lånar skolans under skoldagen. De digitala läromedlen har du tillgång till via skolan. Övriga läromedel och studiematerial som exempelvis matematikbok köper du själv.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

En förutsättning för att du ska lyckas med studierna och dina mål på allmän kurs är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra deltagare och lärare söka kunskap samt mötas i samtal och diskussion kring lärandet.

- Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola, högskola eller universitet
- Kunskap om FN:s globala mål, Agenda 2030
- God studievana inför högre studier
- Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
- Stärkt självkänsla och självförtroende
- Stärkt i självständigt arbete med eget ansvar

Det är så viktigt att få fortsätta lära

Carl-Johan Råberg från Lindesberg blir rörd till tårar när han minns sin tid på Kävesta folkhögskola 1967–1969. Över 50 år och ett långt yrkesliv senare är han tillbaka på en folkhögskola för att läsa en sommarkurs i träslöjd.

Läs hela artikeln

Molkoms folkhögskola, filial Karlstad

Postadress:
Molkoms folkhögskola, filial Karlstad
Orrholmsgatan 4
651 82 Karlstad