Allmän kurs - NPF estet

Ansökan stängd
Skola:
Molkoms folkhögskola, filial Karlstad
Plats:
Karlstad - Värmlands län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2024 - 18 dec 2024

Plats för kursen: Molkoms folkhögskola i Karlstad, Orrholmsgatan 4

Kostnader: För aktuella deltagaravgifter, serviceavgift och internatavgift se skolans hemsida.

Kontakt: Maria Palmestål

Telefon: 010-833 10 04

E-post:
maria.palmestal@regionvarmland.se

Här kan du som är i behov av särskilt stöd fullfölja dina gymnasiestudier och komplettera om du saknar vissa grundskolebetyg. Schemalagda estetiska pass flera gånger i veckan.

Med FN:s globala mål som grund studerar du gymnasiegemensamma ämnen vid Molkoms folkhögskola i Karlstad. NPF estet erbjuder extra stöd i din studiesituation i form av mer lärarledd tid, stödperson i klassrummet vid helklass, egen avskärmad arbetsplats, låsbart skåp under skoldag samt undervisning främst i hemklassrum.

Vi arbetar till viss del tematiskt och ämnesöverskridande, där mötet och gemenskap med andra är centralt. Du studerar i din egen takt på den nivå du befinner dig i nära samråd med studievägledare kring din studieplanering.

För att söka Allmän kurs NPF – Estet har du en dokumenterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF-diagnos) utan utvecklingsstörning.

Utbildningen ökar din förståelse för samhället och samhällsfrågor. Kurstiden varierar beroende på vilka förkunskaper du har. Ett år är den kortaste kurstiden för att få ett studieomdöme.

Inom de givna ramarna planeras din studietid efter dina intressen och behov i samråd med studie/yrkesvägledare och ditt arbete bygger på att träna det egna ansvaret och utvecklas i gruppgemenskap.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig möjlighet att uppnå gymnasiebehörighet i de gymnasiegemensamma ämnen som krävs för grundläggande behörighet till högre studier. Utbildningen utgår från de studerandes intressen, förkunskaper och samhället omkring oss.

Den estetiska delen i utbildningen utgår från de studerandens egna intressen inom exempelvis bild, foto, film, textil, musik med mera. Syftet med den estetiska delen är att öka kreativiteten och därmed underlätta för inlärning av teoretiska ämnen.

FN:s globala mål, Agenda 2030, är uppsatta för att vi alla, var vi än bor på jorden tillsammans ska hitta lösningar för en hållbar värld. De 17 globala målen genomsyrar hela utbildningen.

Under skoltiden använder du egen dator eller lånar skolans under skoldagen. De digitala läromedlen har du tillgång till via skolan. Övriga läromedel och studiematerial som exempelvis matematikbok köper du själv.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

En förutsättning för att du ska lyckas med studierna och dina mål på allmän kurs är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra deltagare och lärare söka kunskap samt mötas i samtal och diskussion kring lärandet.

  • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola, högskola eller universitet
  • Kunskap om FN:s globala mål, Agenda 2030
  • God studievana inför högre studier
  • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
  • Stärkt självkänsla och självförtroende
  • Stärkt i självständigt arbete med eget ansvar
Jag vill vara en förebild för mina barn

Bayan Abualadas drömmer om att plugga vidare på universitetet. Efter snart fem år på Allmän kurs på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen är hon nära att nå målet att få gymnasiebehörighet så att hon kan söka sig vidare till högskolan.

Läs hela artikeln

Molkoms folkhögskola, filial Karlstad

Postadress:
Molkoms folkhögskola, filial Karlstad
Orrholmsgatan 4
651 82 Karlstad