Storumans folkhögskola

Aktuella samhällsfrågor som glesbygdsfrågor och friluftsliv är viktiga inslag i våra kurser. Då skolan är belägen i en fjällkommun är det naturligt att delar av våra kurser har en nära anknytning till naturen runt omkring oss. Detta avspeglas även på den allmänna kursen där några av inriktningarna har klar uteprofil. Samtliga lokaler i Storuman, utom elevhemet, är tillgängliga för rörelsehindrade. Skolbyggnaden är anpassad för hörselskadade.

Storumans Folkhögskola ligger centralt i Södra Lappland och har Västerbottens Läns Landsting som huvudman. Många av våra specialkurser har anknytning till naturen och fjällen.

Studierna på skolan är målinriktade. Målinriktat arbete i grupp ger vidare kunskaper än traditionella studieformer. I dagens samhälle är det lika viktigt att söka kunskap som att lära sig fakta. Vi lär oss att arbeta i grupp och trots olika åsikter dra mot samma mål. På folkhögskolan har vi stora möjligheter att utforma utbildningen efter tidens och elevernas behov. Storumans folkhögskola har en hög kompetensnivå på lärare och instruktörer.

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga lokaler i Storuman, utom elevhemmet, är tillgängliga för rörelsehindrade. Skolbyggnaden är anpassad för hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Box 3
923 21 Storuman

Besöksadress:
Folkhögskolegränd 2

Telefon: 0951-267 80

E-post:
info@fhsk.nu

Webbadress:
fhsk.nu

Huvudman:
Västerbottens läns landsting.
http://vll.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Skolan har internat