Utbildning i Motiverande samtal (MI) erbjuds med start i höst

Från och med i höst kommer Ålsta folkhögskola att erbjuda företag och organisationer, däribland folkhögskolepersonal, att gå en grund- och fortsättningsutbildning i Motiverande samtal (MI).

 

MI är en samtalsmetod som syftar till att hjälpa människor till motivation och långsiktig förändring. MI bygger på ett empatiskt lyssnande där man hjälper klienten att hitta sin egen motivation och styrka till förändringsprocessen. Detta är ett sätt att hjälpa människor till förändring utan att tala om de rätta svaren eller att moralisera kring hur klienten borde göra. Effekterna av detta förhållningssätt är väl dokumenterade.

Vem passar denna utbildning för?

Personer som vill utöka sin kommunikativa förmåga och hjälpa andra att hitta sin egen motivation till förändring. Lärare, kuratorer, skolsköterskor, SYV och folkhögskolepersonal är grupper som Ålsta folkhögskola satsar lite extra på. MI inom skolan blir allt mer vanligt och kan få positiv inverkan på det dagliga arbetet.

Grundutbildning

Grundutbildningen innefattar 1+1 dag. Mellan kursdagarna genomför du en hemuppgift. Det är även möjligt att läsa kursen under tre dagar och göra hemuppgiften på plats. Grundutbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna börja praktisera MI i ditt arbete.  Grundutbildningen kräver inga tidigare förkunskaper om Motiverande samtal (MI).

Påbyggnadsutbildning

Påbyggnadsutbildningen innefattar 1+1 dag. Mellan kursdagarna genomför du en hemuppgift. Påbyggnadsutbildningen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om MI och träna dina samtalsfärdigheter för att bättre kunna utöva metoden i ditt arbete.  Påbyggnadsutbildningen kräver kunskaper motsvarande grundutbildningen.

Anmälan och mer information

Läs mer här