Ålsta folkhögskola

Vi finns på två orter, i Fränsta och i Sundsvall. Skolans idé och inriktning är att erbjuda en studiemiljö som utgår från individens förutsättningar, där du får möjlighet att växa och utvecklas såväl som människa som inom dina studier. 

De flesta som studerar i Fränsta bor också på skolans internat. Det är trivsamt och man blir som en familj av att dela boende med andra deltagare.

Ålsta folkhögskola

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

På Ålsta folkhögskola erbjuder vi en anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med olika NPF-diagnoser vid skolans Allmän kurs. Detta förverkligas dels genom personliga anpassningar för deltagaren i och utanför klassrummet, pedagogiskt stöd samt genom anpassning av kurser och studietakt.

Hitta hit

Postadress:
Ålsta folkhögskola
Fränstavägen 209
841 72 Fränsta

Telefon: 0691-66 14 00

E-post:
alsta.fransta@rvn.se

Webbadress:
www.alsta.nu

Huvudman:
Region Västernorrland
http://www.rvn.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Skolan har internat

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Ålsta folkhögskola