Mellansels folkhögskola

Norrländsk natur + studiero = förutsätningar för goda studieresultat och trivsel! För oss är det viktigt att du trivs. Skolan erbjuder en drogfri, öppen och välkomnande miljö. Vi välkomnar alla oavsett tro, med varje människas unika värde i centrum. Profil: musikkurser på hög nivå, kurser för personer med funktionsnedsättning och kurser i kristen tro.

Mellansels folkhögskola

BOENDE
Att leva och bo på skolan gör att man träffar vänner för livet. Skolans elevboende och matsal håller hög standard. Några ur personalen bor på skolområdet och det ger en extra trygghet.

MUSICERANDE PÅ HÖG NIVÅ
För att garantera högsta tänkbara kvalité på våra musikutbildningar har våra lärare en utpräglad specialisering inom sina ämnesområden. Skolan har ett nära samarbete med musiklivet i Örnsköldsviks kommun. Vi driver även kvalificerade yrkesutbildningar: musikproducentutbildning (www.musikmakarna.se) och kantorsutbildning. Till våra musikutbildningar genomförs obligatoriska antagningsprov.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE
Hos oss får du pröva en annan studieform än vid gymnasiet och komvux för att bli behörig att söka universitet och högskola.

KRISTEN PROFIL
Vi välkomnar alla oavsett tro eller politisk åskådning. För den som vill delta i en nära kristen gemenskap, erbjuds regelbundna andakter och mässor. Vår kristna profil märks även i några av de utbildningar vi bedriver.

STUDERANDE MED SÄRSKILDA BEHOV
Vissa av våra kurser är särskilt anpassade för studerande med särskilda behov, både för dig som läser med normal studietakt och för dig med behov av långsam studietakt. Det kan handla om allt från dyslexi, olika syndrom som Asperger och ADHD till lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.

HUVUDMAN OCH STYRELSE
Skolans styrelse består av 7 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, nominerade av Föreningen Mellansels folkhögskola, EFS i Mittnorrland och Härnösands stift. För att nå ordförande eller annan styrelsemedlem, vänligen kontakta skolan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Särskilt anpassade kurser för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning. Skolbyggnad och matsal är anpassade för deltagare med rörelsenedsättning, liksom våra boenderum.

Hitta hit

Postadress:
Mellansels folkhögskola
Tingshusgatan 8
895 40 Mellansel

Telefon: 0661-65 44 00

E-post:
info@mfhs.se

Webbadress:
www.mfhs.se

Huvudman:
Svenska kyrkan i Härnösands stift och EFS Mittnorrland.
http://www.mfhs.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
årligen under mars/april månad

Övrig information:
Internat med 80 bäddar