Västerås folkhögskola

Skolan är en samhällsengagerad och nytänkande folkhögskola mitt i Västerås. Vi har en stor allmän kurs där helhetstänkande, samarbete och personlig utveckling betonas tillsammans med möjligheten att skaffa behörighet för högskolestudier. 

Västerås folkhögskola

Västerås folkhögskola är centralt placerad i Västerås med närhet till Djäknebergets underbara natur. Våra trivsamma och ändamålsenliga lokaler ligger i den anrika och vackra Djäknebergsskolan. Vi finns också på Bäckby och i Köping. 

Som folkhögskola har vi särskilt stor frihet att utforma kursinnehållet så att det passar just dina förutsättningar och intressen. Tillsammans med våra engagerade och kunniga lärare är du som kursdeltagare med och planerar kursuppläggningen.

Grupparbeten och diskussioner är vanliga och ger goda möjligheter att tillvarata dina tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi arbetar ofta ämnesövergripande med teman och projekt. Detta arbetssätt skapar sammanhang och intresse för studierna. Som kursdeltagare upplever du påtagligt dina egna och gruppens framsteg, något som inte bara stärker självkänslan utan också gruppkänslan.

Västerås folkhögskola arbetar aktivt med miljöfrågor. Skolan ligger långt framme när det gäller att arbeta med datorn som verktyg i undervisningen. Studiebesök läggs in så att de upplevs som ett naturligt inslag i undervisningen.

Ett antal timmar per vecka är schemalagd självstudietid på skolan då lärare/handledare finns tillgängliga. Grupparbete och gruppredovisningar är en del av arbetssättet.
För dig med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi finns stöd i form av kompensatoriska hjälpmedel.

Studier på folkhögskola leder inte bara till ökade kunskaper utan också till ökat självförtroende och ansvarstagande.

Våra utbildningar:
Allmän kurs
Etableringskurs 
Fritidsledarutbildningen
Lärar- och elevassistent
Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)
SFI på folkhögskola

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
Västerås folkhögskola
Kristinagatan 12
724 61 Västerås

Telefon: 021-14 07 05
Fax: 021-14 46 92

E-post:
info@vfhsk.se

Webbadress:
www.vfhsk.se

Huvudman:
ABF Västerås, LO, Hyresgästföreningen, ABF Västmanland, IF Metall Mälardalen, Handels avd 18 samt Riksbyggen Region Öst
http://www.vfhsk.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: