Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Vi vill ge kunskaper för engagemang i samhällsfrågor och för fackligt, politiskt och kulturellt arbete. Vi vill ge en bred allmänbildning och främja personlig utveckling i en miljö där människor i olika åldrar och med skiftande erfarenheter möts. Vi vill se fler aktiva samhällsmedborgare.

Förutom allmänna kurser på grundläggande och gymnasial nivå har vi etableringskurs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Vi har även Svenska från dag 1 för asylsökande med LMA-kort. 

Våren 2020 har vi inte SMF-kurs (studiemotiverande folkhögskolekurs) genom Arbetsförmedlingen. 

 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Järntorget 7 och Andra långgatan 29
413 04 Göteborg

Telefon: 031-711 91 91

E-post:
mail.afig@vsaf.nu

Webbadress:
www.a-folkhögskolorna.se

Huvudman:
Föreningen Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola.
http://www.a-folkhögskolorna.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett