Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Vi vill ge kunskaper för engagemang i samhällsfrågor och för fackligt, politiskt och kulturellt arbete. Vi vill ge en bred allmänbildning och främja personlig utveckling i en miljö där människor i olika åldrar och med skiftande erfarenheter möts. Vi vill se fler aktiva samhällsmedborgare.

Förutom allmänna kurser på grundläggande och gymnasial nivå har vi två kurser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

SMF, studiemotiverande folkhögskolekurs, för arbetssökande över 16 år som inte har färdigt gymnasium eller grundskola. 13 veckor för att prova på folkögskolestudier. Nästa kursstart är i januari 2019. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av plats.

Etableringskurs för nyanlända genom Arbetsförmedlingen etablering. Grundläggande språkinlärning och arbets- och samhällsorientering. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Järntorget 7 och Andra långgatan 29
413 04 Göteborg

Telefon: 031-711 91 91

E-post:
mail.afig@vsaf.nu

Webbadress:
www.a-folkhögskolorna.se

Huvudman:
Föreningen Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola.
www.a-folkhögskolorna.se

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola

Nyheter från Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg