Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Vi vill ge kunskaper för engagemang i samhällsfrågor och för fackligt, politiskt och kulturellt arbete. Vi vill ge en bred allmänbildning och främja personlig utveckling i en miljö där människor i olika åldrar och med skiftande erfarenheter möts. Vi vill se fler aktiva samhällsmedborgare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Järntorget 7
413 04 Göteborg

Telefon: 031-711 91 91

E-post:
mail.afig@vsaf.nu

Webbadress:
www.a-folkhögskolorna.se

Huvudman:
Föreningen Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola.
http://www.a-folkhögskolorna.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR