Socialpedagog

Profilkurs, Yrkesutbildning Dalslands folkhögskola, filial Trollhättan
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Gillar du att arbeta med människor? Då kan socialpedagog vara en utbildning för dig. Vi fördjupar oss bland annat inom integration, migration och mänskliga rättigheter. 

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Förkunskapskrav: Behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, samt vara minst 23 år gammal och ha en mognad och lämplighet att jobba i utmanande situationer.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 21 aug 2023 - 7 jun 2025

Kostnader: 1200 kr/termin

Kontakt: Per Wandel

Telefon: 070-081 65 65

E-post:
per.wandel@vgregion.se

Om Socialpedagog – en tvåårig kurs med fördjupning i migration och integration

Utbildningen till socialpedagog är fyra terminer lång. Kursen är till för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen rustar dig för att jobba i en föränderlig värld. Utbildningen är präglad av ett salutogent perspektiv, vi letar efter det friska och bygger på individens styrkor. Vi rör oss inom ett beteendevetenskapligt fält med ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi och etik. Tillsammans gör vi insikter om beroendeproblematik och psykosociala problem. För ett framtida arbete inom socialpedagogik behövs engagemang, empati, erfarenhet, kunskap och personlig mognad.

I utbildningen till socialpedagog får du yrkeskunskaper och praktiska erfarenheter. Vi varvar teoretiska studier med studiebesök, samt besök av företrädare inom yrkesområdet. Vi genomför även lägerverksamhet där vi praktiskt tillämpar olika kursmoment. Ett antal resor med övernattningar utgör också obligatoriska inslag i utbildningen.

Vid två tillfällen, under sammanlagt 18 veckor, är du ute i LIA (lärande i Arbete), där du får följa en verksamhet under en längre period.

Migration och integration

Socialpedagogik och integration går hand i hand men migration och integration är komplexa frågor, även om de idag är en självklar del av samhällets utveckling. Vi arbetar på olika sätt med grupprocesser där vi möter integration i det lilla sammanhanget och tar med oss de erfarenheterna när vi studerar Sverige och världen. Att studera två år hos oss gör dig beredd att hantera en del av dessa frågor. Vi utbildar i verktyg och metoder som fungerar. Det krävs ny kompetens för att fördjupa integrationen. Komplexa problem kan bara lösas i en medskapande dialog med dem som berörs.

Bli en brobyggare och pådrivare av samhällsutvecklingen – rör dig mellan utanförskap och innanförskap och problematisera det etablerade samhället tillsammans med oss!

Idé- och grundvärderingar

Vi har ett humanistiskt grundperspektiv, där människosyn, samhällssyn och kunskapssyn är begrepp som är väsentliga att bearbeta. Vi arbetar genomgående med mänskliga rättigheter och besöker de årliga nationella MR-dagarna.

Du själv och dina erfarenheter är en viktig tillgång i utbildningen. Du går i en sammanhållen klass med ett schema på cirka 35 lektioner per vecka. Gruppen är viktig för förståelsen för de större perspektiven och du kommer att genomgå en stark grupprocess.

Yrkesutbildning

Vi är medlemmar i Balsam, en bransch- och samverkansorganisation med cirka 25 folkhögskolor och yrkeshögskolor som bedriver utbildningar till socialpedagog. Vi har gemensamma normerande utbildningsmål för att kvalitetssäkra utbildningarna.

Kursinnehåll socialpedagog

 • Vem är jag – jaget som ett arbetsverktyg
 • Socialpedagogik och yrkesroll
 • Metoder i socialt behandlingsarbete
 • Grupprocesser och ledarskap
 • Den stora samhällsomdaningen och Agenda 2030
 • Pedagogik, Paulo Freire och medskapande
 • Mänskliga rättigheter och socialt arbete som grund för demokratin
 • FN-systemet och universella mänskliga rättigheter
 • Integration, inkludering, migration och etnicitet
 • Diskrimineringsgrunder och jämställdhet
 • Hedersrelaterat våld och våld i nära relation
 • Social dokumentation, juridik och offentlig förvaltning
 • Politiska tendenser, radikalisering och aktuella rörelser
 • Känsla av sammanhang (KASAM)
 • Kriminologi
 • Projektledning
 • Traumamedveten omsorg samt krishantering
 • Tryggare tillsammans (tidigare Child safeguarding)
 • Säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, olika maktperspektiv
 • Media med källkritik och sanningsbegreppet
 • Religionerna som kulturbärare
 • Studieresa
 • Lägerverksamhet
 • LIA (Lärande i arbetslivet)
 • Auskultation
 • 40 timmars introduktionskurs i kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vi samarbetar med Rädda Barnen och Göteborgs Räddningsmission

De blivande socialpedagogerna utbildas i partnerskap med Rädda Barnen och Göteborgs Räddningsmission. Två starka organisationer med skarpa analyser av den utveckling vi ser i samhället. De tillför en innovativ kraft till den samhällsutveckling som krävs för att möta morgondagens utmaningar.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.dals.fhsk.se/kurser-thn/Socialpedagog/

Dalslands folkhögskola, filial Trollhättan

Folkhögskolan i Trollhättan är en folkhögskola med en lugn och välkomnande miljö.

Läs mer om skolan

Postadress:
Dalslands folkhögskola, filial Trollhättan
Lasarettsvägen 9c
461 52 Trollhättan

Telefon: 0520-47 08 80
E-post: dalslands.folkhogskola@vgregion.se
Webbadress: http://www.dals.fhsk.se/