Per Wandel, kursansvarig för socialpedagogkursen
Per Wandel, kursansvarig för den nya socialpedagogutbildningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan

Dalslands folkhögskola i Trollhättan startar socialpedagogutbildning

I höst startar en socialpedagogutbildning på Dalslands folkhögskola i Trollhättan. – Vi har sett att kunskaper i socialpedagogik är efterfrågat inom flera olika verksamheter, säger kursansvarige Per Wandel.

Den nya utbildningen är två år lång och kommer att lägga mycket tyngd på att lära sig tillsammans i grupp.

 Utbildningen kommer att vara mycket av en grupprocess. Folkhögskolan har en tradition av att vara duktiga på att skapa sammanhang där man utvecklas ihop. Det här skapar en trygghet hos individen. Har man själv gått igenom den här typen av process blir man bättre på att prata med andra, vilket är väldigt viktigt i arbetet som socialpedagog, säger Per Wandel.

En praktiskt inriktad utbildning

I utbildningen ingår tre praktikperioder på cirka veckor vardera. Även den ordinarie undervisningen innehåller mycket praktiska uppgifter. Under studietiden kommer de blivande socialpedagogerna till exempel att arrangera tre stycken läger för ungdomar. Utbildningen innefattar även en fördjupning inom traumamedveten omsorg, som sker i samverkan med Rädda Barnen.

Självklart läser vi en hel del teori under utbildningen också, men vi vill att deltagarna ska få mycket praktisk erfarenhet att luta sig emot. Därför kommer vi att ha väldigt mycket praktiska inslag under kursens gång, säger Per Wandel.

Läs mer om socialpedagogutbildningen här