Allmän kurs - gymnasienivå - NPF - skapandeprofil

Behörighetsgivande kurs Fristads folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning. I Fristad har vi en variant som är särskilt anpassad för deltagare i behov av en lugn studiemiljö och en tydlig struktur, t ex för att man har en diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Här får du studera utifrån dina egna förutsättningar, och utvecklas som människa.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: De som med sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efteråt görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 29 aug 2022 - 31 maj 2023

Kostnader: En serviceavgift 1700 kr per termin ger dig tillgång till Office 365 wifi, visst studiematerial samt tillgång till bibliotek, gym, bastu och idrottshall, förmiddagsfika varje skoldag samt några festliga måltider under terminen.

Kontakt: Muriel Julien Smedberg

Telefon: 0700-825143

E-post:
muriel. julien.smedberg@vgregion.se

Kursinnehåll

Under två år på Allmän kurs - NPF jobbar vi med att stärka ditt självförtroende och med att hitta bra strategier för ditt lärande. Kursen är på gymnasienivå, men om du bara saknar något av ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap på grundskolenivå, kan vi erbjuda dig att läsa in det också. 

Under studietiden får du möjlighet att ta sju behörigheter, vilket ger dig behörighet till yrkeshögskolan. En avslutad utbildning på gymnasienivå ökar också dina möjligheter att få jobb.

Kursen är på heltid. Vi garanterar att du får lärarledd undervisning minst 20 timmar i veckan. Du läser en kombination av behörighetsgivande ämnen och profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Som deltagare behöver du ha genomfört kursens alla delar för att kunna uppnå omfattningskravet för yrkeshögskolestudier.

Behörighetsgivande ämnen är:  Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1b, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1 och Religion 1.

I profilämnena får du utveckla din självbild, självkänsla och ditt självförtroende. Vi jobbar också med diagnosmedvetande – att du förstår och kan acceptera din diagnos, förstår vad den innebär för dig och kan se dina styrkor och svagheter. Livskunskap är ett uppskattat ämne där vi samtalar om stora och små livsfrågor utifrån dina och dina klasskamraters intressen och önskemål. Dessutom får du välja en av våra två profiler, skapande- eller djurprofil. Nedan presenteras skapandeprofilen.

Hur länge behöver jag läsa?

Hur länge du behöver läsa på allmän kurs avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan. Sammanlagt ska du ha studerat på gymnasienivå i minst 3 år på heltid. Du kan tillgodoräkna dig betyg från gymnasiet eller arbetslivserfarenhet. När du kommer på intervju, tittar vi närmare på detta.

I Skapandeprofilen får du känna glädje i skapandeprocessen. Det finns många olika material och tekniker att välja emellan som exempelvis lera, ull, olika bildtekniker och foto. Vid terminsstart gör du och läraren en individuell planering tillsammans där du kan styra vad du vill arbeta med så långt det är möjligt. Det finns en tydlig struktur som du själv är med och påverkar.

Att arbeta kreativt med färg och form ger dig energi, samtidigt som du får öva din koncentration.

Genom att Fristads folkhögskola samarbetar med Vi-projektet finns det extra resurseravsatta för deltagare som är 18-24 år. Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF.

 

 

 

 

Fristads folkhögskola

Skolan har flera utbildningar inom hållbar utveckling t.ex. Trädgårdsutbildning och Yrkesbiodlarutbildning. På Allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå söker du en av följande profiler; Digitala medier, Hälsa, Musik och Dans eller Bild och Keramik. Vi har också allmän kurs för personer inom autismspektrat. Skolan har även vävutbildningar, Hälsolinje, undersköterskeutbildning, Växa för personer med funktionsvariation samt synkurser. Internat finns.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fristads folkhögskola
Folkhögskolevägen 7
513 32 Fristad

Telefon: 033-23 68 00
E-post: fristads.folkhogskola@vgregion.se
Webbadress: http://www.fristads.fhsk.se/