Allmän kurs - gymnasienivå - NPF

Behörighetsgivande kurs Fristads folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år ett till tre läsår
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Allmän kurs på folkhögskolan är främst till för dig som saknar fullständig gymnasieutbildning. Vi har en variant som är anpassad för deltagare i behov av en lugn studiemiljö och tydlig struktur.  

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: De som med sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efteråt görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 31 maj 2024

Kostnader: En serviceavgift 1700 kr per termin ger dig tillgång till MS Office 365, visst studiematerial, olycksfallsförsäkring dygnet runt, möjlighet att låna skoldator eller datorplatta, förmiddagsfika varje skoldag samt några festliga måltider under terminen.

Kontakt: Birgitta Andersson

Telefon: 070 - 082 51 55

E-post:
birgitta.s.andersson@vgregion.se

Kursinnehåll

Under två år på Allmän kurs - NPF jobbar vi med att stärka ditt självförtroende och med att hitta bra strategier för ditt lärande. Kursen är på gymnasienivå, men om du bara saknar något av ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap på grundskolenivå, kan vi erbjuda dig att läsa in det också. 

Under studietiden får du möjlighet att ta sju behörigheter, vilket ger dig behörighet till yrkeshögskolan. En avslutad utbildning på gymnasienivå ökar också dina möjligheter att få jobb.

Kursen är på heltid. Vi garanterar att du får lärarledd undervisning minst 20 timmar i veckan. Du läser en kombination av behörighetsgivande ämnen och profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Som deltagare behöver du ha genomfört kursens alla delar för att kunna uppnå omfattningskravet för yrkeshögskolestudier.

Behörighetsgivande ämnen är:  Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1b, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1 och Religion 1.

I profilämnena får du utveckla din självbild, självkänsla och ditt självförtroende. Vi jobbar också med diagnosmedvetande – att du förstår och kan acceptera din diagnos, förstår vad den innebär för dig och kan se dina styrkor och svagheter. Livskunskap är ett uppskattat ämne där vi samtalar om stora och små livsfrågor utifrån dina och dina klasskamraters intressen och önskemål. Dessutom får du välja en av våra två profiler, skapande- eller djurprofil. 

Hur länge behöver jag läsa?

Hur länge du behöver läsa på allmän kurs avgörs av hur mycket studier och arbetslivserfarenhet du har med dig sedan innan. Sammanlagt ska du ha studerat på gymnasienivå i minst 3 år på heltid. Du kan tillgodoräkna dig betyg från gymnasiet eller arbetslivserfarenhet. När du kommer på intervju, tittar vi närmare på detta.

 

 

 

Fristads folkhögskola

Skolan har flera utbildningar inom hållbar utveckling t.ex. Trädgårdsutbildning och Yrkesbiodlarutbildning. På Allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå söker du en av följande profiler; Digitala medier, Hälsa, Musik och Dans eller Bild och Keramik. Vi har också allmän kurs för personer inom autismspektrat. Skolan har även vävutbildningar, Hälsolinje, undersköterskeutbildning, Växa för personer med funktionsvariation samt synkurser. Internat finns.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fristads folkhögskola
Folkhögskolevägen 7
513 32 Fristad

Telefon: 033-23 68 00
E-post: fristads.folkhogskola@vgregion.se
Webbadress: http://www.fristads.fhsk.se/