Allmän kurs - grundskolenivå NPF

Ansökan stängd
Skola:
Fristads folkhögskola
Plats:
Fristad - Västra Götalands län
Längd:
ett till tre läsår
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökan görs på skolans digitala ansökningsblankett. De som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som grund för den slutgiltiga antagningen.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 28 maj 2025

Kostnader: En serviceavgift 1700 kr/termin ger dig tillgång till MS Office 365, visst studiematerial, olycksfallsförsäkring dygnet runt, låna skoldator/datorplatta, förmiddagsfika varje skoldag samt några festliga måltider under terminen.

Kontakt: Muriel Smedberg

Telefon: 070-082 51 43

E-post:
muriel.julien.smedberg@vgregion.se

En variant som är särskilt anpassad för deltagare i behov av en lugn studiemiljö och en tydlig struktur. Du studerar utifrån dina egna förutsättningar. 

En vanlig dag

Det finns en tydlig struktur och fasta rutiner för skoldagen. Du får jobba i din egen takt i nära samarbete med dina lärare. Skoldagen börjar klockan 9.15 med morgonsamling där alla i klassen äter en gemensam frukost och startar dagen tillsammans i lugn och ro. Därefter har du en lektion före lunch. Under lunchrasten har du och dina klasskamrater som vill möjlighet att äta lunch i skolans matsal tillsammans med någon av personalen som finns i klassen. Efter lunch har du ytterligare en till två lektioner.

Din klass

Din klass består av upp till 12 deltagare från 18 år och uppåt. Här får du arbetsro. Det finns också en stor acceptans för olikheter hos skolans deltagare. Alla får vara sig själva!

Extra stöd

Förutom ämneslärare har du tillgång till en specialpedagog på skolan som kan hjälpa dig att klara dina studier på bästa sätt. Du kan också träffa vår kurator för att prata om stora eller små livsfrågor. Skolans assistent finns med i klasserna under hela skoldagen, och kan stötta och peppa dig vid behov både under lektionen, på rasterna och under lunchen.

Kursinnehåll

Kursen är på heltid. Vi garanterar minst 20 timmar lärarledd undervisning i veckan. Du läser en kombination av behörighetsgivande ämnen och profilämnen, där båda delarna är lika viktiga. Som deltagare behöver du ha genomfört kursens alla delar för att kunna uppnå kravet på heltidsstudier. De fyra behörighetsgivande ämnena är: svenska, engelska, matematik och samhällskunskap motsvarande årskurs 9-nivå. Om du har lite eller inga förkunskaper i engelska, läser du inte engelska.

I profilämnena får du utveckla fler färdigheter och stärka ditt självförtroende. På skolan jobbar vi också med diagnosmedvetande – att du förstår din diagnos och vad den innebär för dig och att du blir bra på att använda dina styrkor. Livskunskap är ett uppskattat ämne där klassen samtalar om stora och små livsfrågor utifrån dina och dina klasskamraters intressen och önskemål. Dessutom finns det valbara profilämnen som t.ex skapande, djur & natur och musik. Du väljer ett av dessa per läsår.

Hur länge behöver jag läsa?

Hur länge du behöver läsa på allmän kurs grundskolenivå avgörs av dina förkunskaper, din kunskapsutveckling under kursens gång och din närvaro. Kravet för examen är minst ett års studier på heltid.  

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.fristads.fhsk.se/kurser/allman-kurs/lasa-in-grundskolan/

Att gå tillbaka till skolbänken efter 20 år är det bästa jag gjort

Egabo hade ett långt yrkesliv som undersköterska bakom sig när hon började på Allmän kurs på folkhögskola. Nu har hon fått behörighet att söka in till högskolan och vill läsa vidare till sjuksköterska eller dietist.

Läs hela artikeln

Fristads folkhögskola

Fristads folkhögskola erbjuder en härlig mix av allmän kurs, yrkesutbildningar, Växa och vävkurser. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Fristads folkhögskola
Folkhögskolevägen 7
513 32 Fristad

Telefon: 033-23 68 00
E-post: fristads.folkhogskola@vgregion.se
Webbadress: http://www.fristads.fhsk.se/