Göteborgs folkhögskola, filial Biskopsgården

Vi på Göteborgs folkhögskola menar att det är lika viktigt att kunna sitt förstaspråk bra, som att kunna svenska. I vår undervisning stödjer vi flerspråkighet då det har visat sig vara det bästa sättet att lära sig svenska. Skolans verksamhet bygger på folkbildningens värderingar där demokrati, humanism och människans lika värde utgör grunden och där de studerande kan påverka utbildningen.

Undervisning i Biskopsgården

Filialen i Biskopsgården finns på Vårväderstorget 3, granne med stadsdelsbiblioteket.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan har god tillgänglighet.

Hitta hit

Postadress:
Göteborgs folkhögskola, filial Biskopsgården
Vårväderstorget 3
418 31 Göteborg

Telefon: vxl: 031-769 76 00
Fax: 031-769 76 39

E-post:
goteborgs.folkhogskola@vgregion.se

Webbadress:
www.gbg.fhsk.se

Huvudman:
Västra Götalandsregionen
http://vgregion.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: