Grebbestads folkhögskola

En skola vid havet i norra Bohuslän med specialisering hantverk, friluft och marinbiologi. I skolans välutrustade lokaler och fantastiska natur har du möjlighet att utveckla dina specialintressen och umgås med likasinnade. Skolans miljö inbjuder till aktivitet och deltagarinflytandet är stort. Här anordnar deltagarna exempelvis yoga, klättring och musikverksamhet. Det skapar en trevlig och kreativ atmosfär. Skolan har cirka 130 deltagare. Anpassat boende och undervisningssalar. Hjälpmedel för funktionsvariationer finns. Hissar och hörselslinga finns på skolan.

Elva kurser, trevligt internat, fina klassrum, gymnastiksal, gym, fotolabb, klättervägg, flygel och bibliotek. Sommarkurser, konferensverksamhet, B&B i ett bohuslänskt landskap.

Mitt i Grebbestad i norra Bohuslän ligger Grebbestads folkhögskola som ägs av Västra Götalandsregionen. Grebbestads folkhögskola grundades 1875 och hade då en tydlig hantverksinriktning. Idag har vi fem allmänna kurser, sju särskilda kurser och en mängd sommarkurser. Närheten till havet är grunden för en unik marinbiologisk kurs. Allmänna kurser har olika inriktningar:  friluftsliv, silver och smycke, bild och form eller hälsa och livsstil.

På särskild kurs kan du studera keramik, textilt hantverk, vävning och sömnad, trä-grundkurs, trä- möbelhantverk och scenkonst.

Under ett läsår går det cirka 140 deltagare på skolan varav cirka 57 bor på skolans internat. Frukost och lunch serveras varje skoldag.

Välkommen till Grebbestads folkhögskola!

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Anpassat boende och undervisningssalar. Hjälpmedel för läs och skrivsvårigheter. Hissar och hörselslinga finns på skolan.

Hitta hit

Postadress:
Box 9
457 02 Grebbestad

Besöksadress:
Gisslerödsbacken 3

Telefon: 0525-199 20

E-post:
grebbestads.folkhogskola@vgregion.se

Webbadress:
www.grebbestads.fhsk.se

Huvudman:
Västra Götalandsregionen.
http://www.vgregion.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 57 bäddar