Kvinnofolkhögskolan

Kvinnofolkhögskolan är en feministisk folkhögskola i centrala Göteborg. Här studerar kvinnor och transpersoner i olika åldrar, med olika bakgrund, mål och studievanor. Vi har kurser på grundskole- och gymnasienivå, kurser inriktade på feministiska studier och olika temakurser. Gemensamt för all undervisning är att den har genusperspektiv. Ett viktigt mål med skolans kurser är bland annat att ge kvinnor och transpersoner möjlighet till ökad självinsikt och ta aktiv del i samhället. All verksamhet är religiöst och partipolitiskt obunden.

Kvinnofolkhögskolan

Skolans inriktning är samhällsförändring mot en demokrati, där människor har lika värde. All vår undervisning har genusperspektiv.

Ett viktigt mål med skolans kurser är att ge de studerande ökade möjligheter till att ta aktiv del i samhället. All verksamhet är religiöst och partipolitiskt obunden, men tar sin utgångspunkt i det faktum att kvinnor i hela världen är politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt diskriminerade.

De som söker till Kvinnofolkhögskolan är i olika åldrar, har olika bakgrund, mål och studievanor. En del vill bli färdiga med sina grundskole- eller gymnasiestudier. Andra vill bättra på sina kunskaper i svenska eller naturkunskap, lära sig använda dator, videokamera eller pröva på ett hantverk. Många är intresserade av frågor om genus och feminism.

Hitta hit

Postadress:
Kvinnofolkhögskolan
Första Långgatan 28 B
413 27 Göteborg

Telefon: 031-780 35 00
Fax: 031-14 65 29

E-post:
expedition@kvinnofolkhogskolan.se

Webbadress:
www.kvinnofolkhogskolan.se

Huvudman:
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan
http://www.kvinnofolkhogskolan.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Har tillgång till barnomsorg

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska för invandrare (SFI)

Nyheter från Kvinnofolkhögskolan