Vara folkhögskola

Vara folkhögskola arbetar med profilområdena funktionsnedsättning, hälsa, politik/demokrati och internationalisering. På Vara folkhögskola kan du bli radiojournalist, fritidsledare eller skaffa dig gymnasiekompetens. Från och med våren 2020 bedriver skolan SFI.

Skolan har, förutom våra läsårskurser, ett stort antal korta kurser. De flesta genomförs i samarbete med olika studieförbund. Sedan länge har skolan en tradition av att integrera personer med olika funktionsnedsättning i utbildningarna. Vi har totalt ca 150 studerande.

Vara folkhögskola bedriver verksamhet i Vara, Falköping och i Mariestad.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vissa lärosalar och delar av internatet är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, hörslinga finns i samlingssalen.

Ny matsal med hög tillgänglighet

Hitta hit

Postadress:
Vara folkhögskola
Box 163
534 23 Vara

Besöksadress:
Torggatan 41

Telefon: 0512-579 70
Fax: 0512-579 99

E-post:
vara.folkhogskola@vgregion.se

Webbadress:
www.vara.fhsk.se

Huvudman:
Västra Götalandsregionen.
http://www.vgregion.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 51 bäddar

Andra utbildningar på skolan: