Sörängens folkhögskola, filial Jönköping

Vår dagfolkhögskola ligger granne med Jönköpings Högskola, mitt inne i Jönköping. I mötet mellan den genuina bygdefolkhögskolan och den radikala folkrörelsetraditionen utvecklas vår moderna folkbildning som betonar de viktiga frågorna: miljö, demokrati, solidaritet och kultur.

Vår pedagogik bygger på problembaserat lärande och ett aktivt deltagande. Genom samtal, skrivande och möten människor emellan för vi en levande diskussion för att utveckla kunskap och engagemang i såväl globala som lokala frågor.

Hitta hit

Postadress:
Box 127
55113 Jönköping

Besöksadress:
Gjuterigatan 7

Telefon: 036-16 83 20
Fax: 036-30 25 81

E-post:
info@jfh.se

Webbadress:
www.jfh.se

Huvudman:
Landstinget i Jönköpings län.
http://www.lj.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR