Sörängens folkhögskola

Sörängens folkhögskola är en skola med kulturprofil. Skolan grundades av landstinget i Jönköpings län redan 1876 och sedan 1915 ligger den på sin nuvarande plats. "Jönköpings folkhögskola" är vår filial och den ligger granne med högskolan i Jönköping.

Sörängens folkhögskola

Våra utbildningar
- Allmän kurs med humanistisk inriktning
- Allmän kurs med naturvetenskaplig inriktning
- Animation
- Bilderbok
- Fotografi
- Fotografi distans
- Författarskola
- Författarskola distans
- Keramik
- Naturvetenskapligt basår

Kring den stora drygt 300-åriga eken på den småländska lövängen skapade arkitekten John Åkerlund under åren 1912-1915 en skola med fem röda träbyggnader som under åren fått sällskap av fler utan att den ursprungliga atmosfären har förändrats.  

Sörängens folkhögskolas röda trähus för tankarna till Astrid Lindgrens Bullerbyn. Husen är naturligtvis en viktig del i skolans verksamhet då de inte bara är vackra utan även skapar en atmosfär i vilken vi bedriver våra utbildningar.

Skolans matsal är K-märkt eftersom innertaket pryds av en takmålning skapad 1915 av en ung Simon Gate, sedermera berömd glaskonstnär på Orrefors glasbruk. Dessutom finns det gamla torpet Svältan från 1700-talet.

Sörängens folkhögskola har en kulturprofil. Förutom att vi bedriver flera utbildningar inom kultur ska kulturen finnas med i hela skolans verksamhet. Under ett läsår på skolan möter man kulturen i form av musik, dans, teater, film, konst och föreläsningar.

Sörängens folkhögskola är öppen för alla samhällsgrupper och åldrar. Skolan är politiskt och religiöst obunden. Den vilar på en lång humanistisk och demokratisk tradition.

All mat lagas på skolan och är i hög utsträckning KRAV- och rättvisemärkt.

Skolan ligger i Nässjös utkant, cirka 3 km från stationen. Skolan har egen hållplats och resan med buss från centrum tar 5 minuter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Två rum är nyrenoverade för rullstolsburna kursdeltagare. Skolan är inte helt anpassad för rullstolsburna men estetisk kurs, keramikkurs, animationskurs samt naturvetenskapliga basår har tillgängliga lokaler. Hörslingor finns i konferensrum samt i hörsalen. Finns behov installerar vi det i lämpligt utrymme.

Hitta hit

Postadress:
Sörängens folkhögskola
Rågången 4
571 38 Nässjö

Telefon: 010-243 35 00

E-post:
sorangens.folkhogskola@rjl.se

Webbadress:
www.rjl.se/sorangensfolkhogskola

Huvudman:
Region Jönköpings Län
http://www.rjl.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 74 bäddar

Andra utbildningar på skolan: