Brunnsviks folkhögskola

Brunnsvik folkhögskola är en av Sveriges största och är verksam i Borlänge som är vår huvudort. Vi har även en filial i Gävle och sedan sommaren 2018 finns vi även i vår ursprungliga by: Brunnsvik! Vår huvudman är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO) i samverkan med den regionala arbetarrörelsen. 

Kom, trivs och bli den du vill!

Brunnsvik folkhögskola är en av Sveriges största folkhögskolor och är verksam i Borlänge, Gävle och i vår ursprungliga by Brunnsvik strax utanför Ludvika. Med arbetarrörelsen, där Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO) i samverkan med den regionala arbetarrörelsen som huvudman, bedriver Brunnsvik folkhögskola många olika slags utbildningar, allt ifrån Allmän kurs, musikutbildningar, yrkesutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar som SMF och Etablering.

Vi har en ständig process där vi fortsätter att utveckla vår profil och befästa vår ställning som en central aktör inom bildningsverksamheten i regionen. Brunnsviks folkhögskola ligger i framkant inom fortbildning och samhällsutveckling, mycket tack vare vår anpassning till marknadens ökande behov av utbildning för att nå sysselsättning.

I Borlänge finns musikutbildningen Brunnsvik Creative Music där du kan släppa loss kreativiteten och musikglädjen tillsammans med studiekamrater och en kompetent, motiverad och nytänkande lärarkår. Undervisningen utgår i första hand från afroamerikansk musiktradition med ett fokus på musikbranchen och yrkeslivet. Som deltagare har du oavsett inriktning möjlighet till studioinspelningar, stagecoachning, liveframträdanden, praktik, musikermöten, lärare och föreläsare av högsta kvalitet. 

Samtliga av våra utbildningar syftar till att den lilla människan ska kunna nå sina drömmars mål, oavsett om det handlar om att nå behörigheter för att komma in på högre utbildningar, eller att utveckla sig själv genom kreativitet, bra möten och glädje.

Läs mer om utbildningar och om våra skolor i Borlänge, Gävle och Ludvika på brunnsvik.se.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De olika skolenheterna i Borlänge, Gävle och Ludvika är anpassad för rörelsehindrade.

Hitta hit

Postadress:
Brunnsviks folkhögskola
Wallingatan 15
784 34 Borlänge

Telefon: 0243-33 01 00

E-post:
info@brunnsvik.se

Webbadress:
www.brunnsvik.se

Huvudman:
Föreningen Brunnsviks folkhögskola.
http://www.abf.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: