Allmän kurs - Extra stöd

Ansökan stängd
Skola:
Fornby folkhögskola
Plats:
Borlänge - Dalarnas län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För att få börja på kursen måste du vara minst 18 år eller fylla 18 under året.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2023 - 31 maj 2024

Kostnader: Deltagaren betalar själv litteratur, material, studieresor. Omkostnadsavgift: 1540 kr per läsår. Bok- och materialkonto: 1300 per termin. Kopiering och ne.se: 220 kr per läsår (dras från BM-konto). Hyra dator 655 kr per termin (dras från BM-konto).

Kontakt: Lena Fredin

Telefon: 0243-215358

E-post:
lena.fredin@fornby.se

Extra stöd är kursen för dig som har behov av att studera i din egen takt med tillgång till extra stöd i en lugn och tydlig miljö. Här har du möjlighet att få grundskole- och gymnasiebehörighet.

 

 

Kursens upplägg

Vi fokuserar på att du ska komma vidare, till fortsatta studier eller arbete. För att du ska få större chans till detta, ingår schemalagd tid för lärarledd studieverkstad. Det ger dig extra tid och stöd till att göra färdigt skolarbeten. Viktigt i kursen är också gemensamma aktiviteter som kompletterar ämnesstudierna och som syftar till att ge dig nya perspektiv.  Lärare och assistent på kursen har lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer i behov av extra stöd. Vi arbetar stressreducerande genom att vi har:

  • Ett hemklassrum

  • Få gruppbyten

  • Få lärarbyten under skolveckan

  • Lärarledd studieverkstad vid flera tillfällen i veckan

  • Tillfällen att arbeta vidare med du själv anser behöva

  • En pedagogisk assistent under lektionstid

Förutom behörigheter så är målet med kursen att du ska få insikt i dina inneboende styrkor och möjligheter, för att använda dem i dina studier och fortsatta liv. Kursen är 1-3 år lång beroende på din tidigare skolgång. 

De ämnen vi läser är svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion.

Gemensamt för allmän kurs

De ämnen du studerar förutom inriktningen är: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap.

Studierna formas efter dina och gruppens tidigare kunskaper och erfarenheter.

En halv dag i veckan ägnar vi åt skapande verksamhet eller fysisk aktivitet.

Som deltagare är du också en del i våra gemensamma aktiviteter till exempel temadagar, friluftsdagar och kulturprogram.

Istället för betyg får du ett studieomdöme om din förmåga till fortsatta studier.

Du kan nå behörighet för fortsatta studier på yrkeshögskola eller universitet/högskola. Detta gäller oavsett vilken av de olika inriktningarna som du väljer att gå.

Kostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på kurs.

Omkostnadsavgift

1.540 kr per läsår (i denna ingår kostnader för skolans gemensamma aktiviteter) 

Bok- och materialkonto

1.300 kr per termin. Skolan köper in läromedel och annat arbetsmaterial för att hålla priserna nere och drar kostnaden från detta konto. För kopiering och digital tillgång till Nationalencyklopedin dras varje läsår 220 kr från kontot. Eventuell återstående summa återbetalas vid läsårets slut och blir kostnaden högre regleras det löpande.

Dator i undervisningen

På allmän kurs behöver du tillgång till bärbar dator för att ta del av undervisningen. Om du inte har egen dator kan du hyra av oss terminsvis. Om du hyr dator av oss har du tillgång till den även på din fritid (ej under sommarlovet). Hyra för bärbar dator (Chromebook): 655 kr/termin

Övrig fakta

Boende

Möjlighet till boende på internat finns.

Kurstyp

Behörighetsgivande kurs; SeQF-nivå 2 eller 4
Studiestödsnivå (CSN): Grund- och gymnasienivå  (A1) 

 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.regiondalarna.se/fornby/kurser/borlange/allman-kurs--extra-stod/

Fornby folkhögskola

Fornby folkhögskola ligger i Borlänge med en filial i Falun. Region Dalarna är vår huvudman. Vi har allmänna behörighetsgivande kurser, profilkurser med konst- och hantverksinriktning och fritidsledarutbildning. Vi driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och delaktighet i kulturen. Vi strävar efter att vara en mångkulturell folkhögskola.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fornby folkhögskola
Box 5016
781 05 Borlänge

Besöksadress: Fornbyvägen

Telefon: 0243-23 95 50
E-post: info@fornby.se
Webbadress: http://www.fornby.se/