Allmän kurs med extra svenska i Bollnäs

Ansökan stängd
Skola:
Bollnäs folkhögskola
Plats:
Bollnäs - Gävleborgs län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du kan ansöka från och med det år du fyller 18 år. Till ansökan ska också betygskopior bifogas.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 3 jun 2025

Kostnader: 550 kr/termin som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter samt läromedelslicenser.

Kontakt: Petrus Öhman

Telefon: 0278-389 07

E-post:
petrus.ohman@regiongavleborg.se

För dig som lär dig svenska som ett nytt språk och behöver förbereda dig inför att läsa på gymnasienivå.

Allmän kurs med extra svenska i Bollnäs

 
Allmän kurs med extra svenska är en utbildning för dig som vill utveckla ditt svenska språk och för dig som vill skaffa dig kunskaper på grundskolenivå. Kursen är en bra förberedelse för att sedan studera vidare på gymnasienivå.

Du behöver vara färdig med SFI D eller motsvarande för att gå Allmän kurs med extra svenska.

På kursen får du studera svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap och datorkunskap. Du kommer också att delta i aktiviteter tillsammans med alla studerande på skolan. Det kan till exempel gälla friskvårdsaktiviteter, temadagar eller kulturarrangemang.

Godkända studieresultat kan ge intyg om kunskaper motsvarande avslutad grundskola.

På folkhögskolan har du möjlighet att studera i lugn takt i en trygg miljö, där du både får stimulans och tid till eftertanke.

Vi förbereder dig för vidare studier
Under utbildningstiden arbetar vi tillsammans för att förbereda dig för vidare studier. När behörigheten är uppnådd kan du enkelt ta steget till Allmän kurs gymnasienivå för att nå behörighet för yrkeshögskola eller högskola.

Allmän kurs med extra svenska vänder sig till dig som har fyllt 18 år och som har gått Språkintroduktion på gymnasieskolan eller har betyg på SFI D-nivå.

Ansökan och inträdesvillkor
Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.
Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.
 

Bollnäs folkhögskola

Bollnäs folkhögskola har ett varierat kursutbud med Allmän kurs, som ger behörighet till högre studier, och olika specialkurser inom musik, konst, trädgård och skrivande. Vi erbjuder även etableringskurser, studiemotiverande kurser och andra utbildningar som genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen samt kortare kurser och konferenser. Här studerar omkring 220 deltagare varje läsår.

Läs mer om skolan

Postadress:
Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

Telefon: 0278-389 00 växel
E-post: bollnas.folkhogskola@regiongavleborg.se
Webbadress: http://www.regiongavleborg.se/bollnasfhs