Behandlingspedagog, inriktning beroende - distans heltid

Ansökan stängd
Skola:
Forsa folkhögskola
Plats:
Forsa - Gävleborgs län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du har fyllt 23 år. Slutbetyg / Examensbevis med grundläggande behörighet till yrkeshögskola samt Svenska 2 eller Sva 2. Minst 3 års stabil nykterhet/drogfrihet krävs vid eget beroende.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 3 jun 2025

Träffar:
16 obligatoriska träffar

Kontakt: Stina Gustavsson Jensen, Emma Liw

E-post:
stina.jensen.sj@fhskgavleborg.se , emma.liw@fhskgavleborg.se

Är du intresserad av socialt arbete? Tycker du om att jobba med människor i förändringsprocesser av olika slag? Vill du stödja och motivera människor med beroendeproblematik?

 

Vi på Forsa folkhögskola har utbildat människor i socialt arbete sedan 1977. Utbildningen följer samhällsutvecklingen och den forskning som lett fram till evidensbaserade metoder. Vi står därför för ett hållbart lärande, med rötterna i de sociala arbetets historia men med blicken framåt.

Här utbildar vi framtida behandlingspedagoger. Vi utgår ifrån vad som formar en människa och vad som gör en förändring möjlig.  Utbildningen vilar på en socialpedagogisk grund och är medlem i branschorganisationen BALSAM.

Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för hur ett beroende kan utvecklas, ur biopsykosociala och existentiella perspektiv. Du får samtidigt stöd i din personliga utveckling mot en professionell behandlarroll. Under utbildningen får du ta del av olika metoder och förhållningssätt så som Kognitiv beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy, Motiverande samtal, Non violent Communication och Återfallsprevention. Övning i kommunikation och professionella samtal är bärande delar i utbildningen.

Du är ditt verktyg i mötet med andra. Löpande under denna utbildning kommer du att få bekanta dig med basal kroppskännedom, medveten närvaro, yoga, drama och naturmetodik. Dessa tekniker som lärs ut kommer till gagn för dig som kursdeltagare samt blir en kreativ verktygslåda för att hjälpa andra.

Behandlingspedagog – inriktning beroende, är en heltidsutbildning med 16 obligatoriska veckoträffar, då du är på skolan måndag-torsdag. Det finns möjlighet att bo på skolans internat. Övriga veckor sker obligatoriskt grupparbete via nätet.

LIA - lärande i arbete

LIA är en obligatorisk del i utbildningen. Du ska ha genomfört 12 heltidsveckor LIA under utbildningens gång. LIA är en bärande del där du får yrkeserfarenhet, kan knyta kontakter med fältet och prova dina teoretiska kunskaper. De veckor du är på plats på skolan räknas inte som LIA-tid. Du söker själv din LIA-plats och många har hittat sitt framtida arbete via LIA.Om du redan har någon form av psykosocialt arbete, så räknas det som LIA.

Du som gått den 1-åriga Beroendeterapeututbildning på Forsa folkhögskola mellan åren 2006-2019 har möjlighet att söka till år 2. Är du intresserad kontakta Stina, stina.jensen.sj@fhskgavleborg.se  

 Kursmoment år 1:

 -       Behandlarrollen

-         Socialpedagogik

-        Psykologi; anknytning

-        Skadligt bruk och substansbruksyndrom

-         Beroendeutveckling       

-         KBT

-         Handläggning och dokumentation

-         LIA - period

-         Psykologi; affektteori och kriminalitet

 Kursmoment år 2:

-        Motiverande samtal

-        Samhället och människan

-         Handläggning och dokumentation

-        ACT 

-         Hjälp, makt och normer

-         LIA - period

-         Den anhörige och hjälparens perspektiv.

-         Fördjupningsarbete

 Förväntningar på kursdeltagaren

 Obligatorisk närvaro vid alla kurstillfällen. Alla uppgifter, praktiska och skriftliga ska vara godkända och genomförda på angiven tid. Lia ska vara genomförd inom ramen för utbildningen.

Vid godkänt i alla delmoment får du intyg på genomförd utbildning.

Drogfrihet/Lämplighet
Om du har en beroendeproblematik så förväntar vi oss att du har minst 3 års stabil nykterhet och drogfrihet.
Vid återfall, eller om det uppstår andra situationer där pedagogerna bedömer kursdeltagare som ej lämpliga, kan kursansvarig ta beslut om avslutade studier.

 Antagningsvillkor

Du har fyllt 23 år.

Personligt brev samt antagningsintervju. Har du egen erfarenhet av beroende eller substansbruk? Skriv då kort om det i personliga brevet. När var det? Hur gjorde du för att förändra din situation?

Slutbetyg / Examensbevis med grundläggande behörighet till yrkeshögskola samt Svenska 2 eller Sva 2. 

Möjlighet att göra/söka undantag från behörighetskrav om du har mångårig arbetslivserfarenhet inom yrket. Individuell prövning görs av utbildningsanordnaren.

 Pedagoger

Stina Gustavsson Jensen - Socionom med inriktning socialpedagogik. Arbetat bl.a. inom kommunal öppenvård och uppsökande verksamhet riktad till olika utsatta målgrupper. Stina är medlem i MINT och handledare i sorgebearbetning.

Emma Liw - Socionom med inriktning socialpedagogik. Mångårig erfarenhet från arbete med ungdomar och familjer inom socialtjänsten. Vidare gruppledare inom ACT (acceptance and comitement  training). Emma arbetar även som yogalärare, utbildad på Nordiska yogainstitutet

Janina van Ewijk – Steg-1 terapeut, KBT, KPT. Mångårig erfarenhet av att arbeta med terapi, handledning, familjebehandling samt behandlingschef inom HVB hem med ungdomar.

Anna-Lena Bertils - leg fysioterapeut, med lång efterenhet från rehabilitering inom sjukvården och som pedagog. Utbildning och inriktning bland annat inom områdena basal kroppskännedom, existentiell folkhälsa, naturen som resurs, MI och neuropsykologi. Instruktör i HLR och i Tai chi samt ungdomscoach.

 

 

 

 

 

På utbildningen pratar vi om djupa saker med varandra. När någon vågade öppna sig så vågade jag det också!

Said, Malin, Albin och Sanna läser till socialpedagoger på Sommenbygdens folkhögskola. Att de fyra klasskamraterna är engagerade i att göra skillnad i samhället finns det inga tvivel om. Och arbetsplatserna och möjligheterna är många.

Läs hela artikeln

Forsa folkhögskola

Lusten att lära, personlig utveckling och en hållbar livsstil med omsorg om miljön är ledstjärnor i allt vi gör. Skolan är miljöcertifierad och vi erbjuder en helt drogfri miljö i alla skolsammanhang. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Forsa folkhögskola
Monvägen 4
824 62 Forsa

Telefon: 0650-367 50
E-post: forsa.folkhogskola@regiongavleborg.se
Webbadress: http://www.regiongavleborg.se/forsa