Lärarassistent och elevassistent

Profilkurs, Yrkesutbildning Västerbergs folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år 1 år
 • Ansök senast:
  15 maj 2024
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Utbildningen till lärarassistent/elevassistent ger dig en bred grund för arbete inom skolans värld. 

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Avslutade gymnasiestudier med uppnådd behörighet till yrkeshögskola med särskild behörighet i sv2/sva2. Ansökan ska innehålla Betyg/intyg Personligt brev (där du berättar mer om dig själv och varför du vill gå utbildningen)

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 3 jun 2025

Kostnader: Alla som studerar på en heltidskurs förlagd till skolan betalar en obligatorisk avgift på 550 kr per termin. I den ingår visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Kontakt: Therese Sjöblom

Telefon: 072-7035571

E-post:
therese.a.sjoblom@regiongavleborg.se

Utbildningen till lärarassistent/elevassistent ger dig en bred grund för arbete inom skolans värld. Som lärarassistent/elevassistent är du ett stöd för barn och ungdomar i skolan, både i och utanför klassrummet. I ditt arbete som lärarassistent bidrar du till att skapa en trygg och stabil miljö i skolan och är en del av skolans pedagogiska sammanhang.

Kursens syfte

Att skapa möjligheter för människor som vill arbeta med barn och ungdomar inom skolan där det idag råder brist på arbetskraft. Att vidareutbilda människor med intresse för att utveckla dagens skola så att de kan bidra med administrativt och pedagogiskt stöd till lärare och elever i skolorna. Att arbeta för och utveckla en ny yrkesroll i grund- och gymnasieskolor. Att öka kompetensen för att arbeta inom skolan samt att i förlängningen öka intresset för en lärarutbildning.

Kursinnehåll

 • Det svenska skolsystemet, historia och utveckling, skoljuridik, skolans styrdokument, elevhälsa
 • Etik i skolan, värdegrund, människosyn och kunskapssyn
 • Pedagogik och specialpedagogik
 • Psykologi, funktionsvariationer, samtalsstrategier och strategier för konflikthantering
 • Socialt arbete, interkulturalitet, integration
 • Kommunikation och administration i skolan, skolans digitala miljö
 • Lärarassistentens och elevassistentens olika roller och funktioner
 • Arbetsplatsförlagd praktik 25%
 • Egen fördjupning

Svenska skolan har stor brist på legitimerade lärare samtidigt som det finns en grupp människor med intressanta yrkesbakgrunder, utbildningar, språkkunskaper, erfarenheter, funktionsvariationer mm som skulle vara värdefulla resurser i skolan.  Lärarassistenten avlastar läraren i det pedagogiska och administrativa arbetet. Lärarassistenten kan jobba i och utanför klassrummet och blir på så sätt en resurs för läraren, eleverna och skolan.

Elevassistenter ofta arbetar riktat med en eller ett fåtal elever och kan exempelvis följa och stötta en specifik elev en hel skoldag. De båda yrkesrollerna bidrar i skolans trygghetsskapande och praktiska arbete, t. ex. med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering samt samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer.

Utbildningen till lärarassistent och elevassistent ger dig en bred grund för arbete inom skolans värld.

Fler kurser inom: Lärarassistent

Västerbergs folkhögskola

 

Studera på Västerbergs folkhögskola

Du hittar Västerbergs folkhögskola i en naturskön miljö strax utanför Storvik i Sandvikens kommun. Här finns ett brett utbud av utbildningar som ger behörighet till högskola eller yrkeshögskola och utbildningar för dig som vill fördjupa dig inom särskilda ämnen. Studerar du på Västerberg kan du även välja att bo på skolans internat.

Läs mer om skolan

Postadress:
Västerbergs folkhögskola
Ovansjövägen 333
812 90 Storvik

Telefon: 0290-340 40
E-post: vasterberg.folkhogskola@regiongavleborg.se
Webbadress: http://www.regiongavleborg.se/vasterberg

Barnen är vår framtid. De är världens bästa människor!

Att utbilda sig till lärarassistent har inte bara gett Rana en yrkesutbildning utan också mycket på det personliga planet. Att hon började studera först som 39-åring upplever hon bara som positivt.

Läs hela artikeln