Färnebo folkhögskola, enhet Gävle

Färnebo folkhögskola är miljö-, freds- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring. Vi tror på ditt engagemang!

Tre personer sitter runt ett bord och diskuterar

Färnebo folkhögskola finns sedan 2013 i Gävle, då skolan startade upp verksamhet med Allmän kurs.

Sedan 2020 är skolan inrymd i en lokal på Drottninggatan 48 som går under namnet ”Gevalia”. Lokalen ligger intill kafferosteriet och delas med organisationen Kultura. Från Gävle Centralstation är det ungefär 300 meter till skolan. 

I Gävle ges Allmän kurs med ungefär 60 deltagare varje termin. Förutom Allmän kurs huserar också Studiemotiverande folkhögskolekurs med språkfokus här. Kvällstid finns möjlighet att hyra lokalerna för lokala föreningar exempelvis.

På skolan finns en matsal med mikrovågsugnar där det går bra att äta medtagen lunch. Skolan är en gemensam arbetsplats och deltagare och lärare delar på ansvaret för att det ska vara en god miljö för alla och tar tillsammans ansvar för vissa dagliga sysslor. För oss är det viktigt att alla ska känna sig trygga i sin klass och på skolan i stort.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För närvarande är enbart bottenplan på skolan tillgänglighetsanpassad.

Hitta hit

Postadress:
Färnebo folkhögskola, enhet Gävle
Drottninggatan 48
803 10 Gävle

Telefon: 026-2222877

E-post:
info@farnebo.se

Webbadress:
farnebo.se

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: