Allmän kurs Hälsa och livsstil med friluftsliv

Ansök nu

Allmän kurs Hälsa och livsstil med friluftsliv

Mullsjö folkhögskola

Ansök nu

Vad gör vi för att hitta kraft i vardagen? I profilen Hälsa och livsstil med friluftsliv utforskar vi vad som ger människor energi. Karaktärsämnen är psykologi, sociologi, motion och hälsa. Du läser också allmänna ämnen som engelska, religionskunskap och naturkunskap.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Hans Hägglund

Telefon: 0392-374 00
E-post:
info@mullsjofolkhogskola.se


I ämnen som psykologi och sociologi lär vi oss mer om människan och vår plats i världen. Genom motion och vistelser i friluftsriket kring Mullsjö folkhögskola förbättrar vi vårt välmående. Vi tar avstamp i aktuell forskning och hos oss själva. Genom teori och praktik lär vi oss mer om hur vi kan leva ett välmående liv.

Profilen är för dig som vill hitta nya sidor hos dig själv genom ny kunskap och genom att prova nya saker. Personlig utveckling och nyttiga erfarenheter för arbetslivet och livet är vårt fokus.

Efter kursen har du en verktygslåda för ditt eget liv, men även i mötet med andra. Kanske väljer du senare att arbeta inom ett människoorienterat yrke såsom socionom, kurator, fysioterapeut, coach, idrottslärare eller annat, och kan då ha stor nytta av dina lärdomar.

Profilen kräver inga förkunskaper. Den är till för alla som är nyfikna på vägar till ett hälsosamt liv. Kom som du är, lär känna dig själv mer och utvecklas tillsammans.

 

För dig som är döv/hörselskadad eller har en dövblindhet finns två teckenspråkstolkar anställda på skolan som tolkar på de olika lektionerna.

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap är skolans allmänna ämnen, de flesta av dem läser vi i TEMA-form. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa, det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.
Karaktärsämnen på Hälsa och livsstil med friluftsliv är bl a psykologi, sociologi, motion och hälsa. Utöver det studerar vi andra ämnen relaterade till välmående.
Kurstiden fördelas ungefär lika mellan allmänna ämnen och karaktärsämnen för den profil som du valt.

Utöver de allmänna ämnen och karaktärsämnen du läser har du möjlighet att välja bland tillvalsämnen som presenteras vid läsårets början t ex silversmide och teckenspråk.

För att ett tillvalsämne ska kunna genomföras finns en minimigräns för antalet deltagare.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Målet är  att du ska, genom att ha blivit sedd och i mötet med andra, ha getts möjlighet till en personlig utveckling som resulterat i en bättre självkänsla. Dessutom har du möjlighet att få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.