Allmän kurs Återbruk med hantverk

Ansökan stängd
Skola:
Mullsjö folkhögskola
Plats:
Mullsjö - Jönköpings län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska som andraspråk grundläggande.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 31 maj 2024

Kontakt: Eva Lorin

Telefon: 0392-374 00

E-post:
info@mullsjofolkhogskola.se

Tycker du också att det är viktigt att laga, vårda och återbruka saker? Profilen är för dig som vill varva dina studier med att jobba praktiskt.

Här lär vi oss nya tekniker tillsammans och av varandra. Lagar möbler, målar om och hittar nya användningsområden för saker. Vi jobbar med inredning på skolan men också kreativa projekt du väljer själv. Kursen anpassas efter dina och de andra deltagarnas intressen. Det finns även möjlighet till studiebesök samt att bjuda in gästlärare för att lära oss olika hantverkstekniker. 

Målet är att prova på olika typer av återbruk och att få erfarenhet av olika hantverk. Tillsammans sparar vi planeten, ett återbruk i taget!

 

Ämnen

Svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap är skolans allmänna ämnen. De flesta av dem läser vi i TEMA-form. Vid kursstart bestämmer vi tillsammans vilka allmänna ämnen och på vilken nivå du bör läsa. Det är alltså inget du behöver bestämma när du söker till skolan.

Fyra dagar i veckan läser du allmänna ämnen och en dag har du ditt profilämne. Profiltiden tillbringas i vår verkstad. Lärare och deltagare kommer tillsammans överens om vilka moment vi vill lära oss.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Målet är  att du ska, genom att ha blivit sedd och i mötet med andra, ha getts möjlighet till en personlig utveckling som resulterat i en bättre självkänsla. Dessutom har du möjlighet att få grundläggande behörighet i de ämnen du behöver för att kunna söka till högskolan. Det kan ta olika lång tid, 1-3 år, beroende på hur mycket du läst tidigare och vilka ämnen du där har fått behörighet i.

Att pausa och läsa konst är det bästa jag gjort

Eira Westrin är AT-läkare i Karlskrona till vardags, men under läkarstudierna tog hon ett års studieuppehåll för att läsa fri konst på Östra Grevie folkhögskola i Skåne. Det är något som hon inte ångrar.

Läs hela artikeln

Mullsjö folkhögskola

Skolan är en mötesplats för människor och idéer, lokalt förankrad och med ett globalt perspektiv. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan, baserad på en kristen livssyn och i en drogfri miljö. Förutom allmän bildning har internationella frågor, hälsa och skapande verksamhet en central plats. Skolan har cirka 150 studerande.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mullsjö folkhögskola
Box 3
565 21 Mullsjö

Besöksadress: Björksätervägen 4

Telefon: 0392-374 00
E-post: info@mullsjofolkhogskola.se
Webbadress: http://www.mullsjofolkhogskola.se/