Allmän kurs – Personlig assistent med vård och teckenspråk

Ansökan stängd
Skola:
Mullsjö folkhögskola
Plats:
Mullsjö - Jönköpings län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kursen är öppen för alla som fyllt 18 år och har läst SFI D eller har goda kunskaper i svenska.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 21 aug 2023 - 31 maj 2024

Plats för kursen: Kungsporten, Huskvarna

Kontakt: Diana Samuelsson

Telefon: 0392-374 00

E-post:
info@mullsjofolkhogskola.se

Du har möjlighet att få behörighet i Svenska som andraspråk, grundläggande. Vi tar upp ämnen såsom bemötande, funktionsnedsättningar, rättigheter och teckenspråk.

Mullsjö folkhögskola har en filial på Kungsporten i Huskvarna med undervisning måndag – fredag. I utbildningen till personlig assistent finns möjligheten att få behörighet i Svenska som andraspråk, grundläggande.

Under kursen tar vi upp ämnen som bemötande, funktionsnedsättningar, sjukdomar/diagnoser, rättigheter och teckenspråk. I kursen ingår det föreläsningar, studiebesök och praktik.

Ämnen

Personlig assistens och äldreomsorg
Vi läser grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med personer med funktionsnedsättningar inom funktionshinderomsorgen, exempelvis som personlig assistent på gruppboende, eller inom skolan.
I utbildningen ingår också grundläggande kunskaper i omsorgsarbete med äldre människor, vilket utgör en bra grund för att jobba inom äldrevård på olika sätt.

Svenska
Vi läser svenska på grundnivå och efter avslutad kurs finns det möjlighet att få behörighet i ämnet. Vi tar även upp svenska i vården och viss samhällskunskap.

Teckenspråk
Vi läser teckenspråk för vardagskommunikation och börjar från grunden med handalfabetet.
I ämnet får du lära dig tecken till svenska ord i vardagen. Du får kännedom om hörselnedsättning/dövhet och dövblindhet.
När du läst klart utbildningen finns det möjlighet att få behörighet i, Teckenspråk steg 1.

Datakunskap
I datakunskap får du grundläggande kunskaper i att använda datorn som arbetsredskap och att göra presentationer.

Samhällskunskap
I samhällskunskap läser vi om hur samhället är uppbyggt och tar upp aktuella händelser. Vi pratar om arbetsmarknaden och demokrati. Vi läser även viss geografikunskap.

Praktik
Läsår 1, har möjlighet till praktik två veckor under vårterminen.
Läsår 2, har en praktikdag i veckan med början vecka 3-9 (med undantag loven).
Praktikplatsen söker du själv, med stöd från skolans resursperson.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen är på 1-2 år och målet med studierna är du ska öka dina möjligheter att få arbete och att förbättra din svenska.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://mullsjofolkhogskola.nu/utbildningar/allman-kurs/dagfolkhogskolan/

Mullsjö folkhögskola

Skolan är en mötesplats för människor och idéer, lokalt förankrad och med ett globalt perspektiv. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan, baserad på en kristen livssyn och i en drogfri miljö. Förutom allmän bildning har internationella frågor, hälsa och skapande verksamhet en central plats. Skolan har cirka 150 studerande.

Läs mer om skolan

Postadress:
Mullsjö folkhögskola
Box 3
565 21 Mullsjö

Besöksadress: Björksätervägen 4

Telefon: 0392-374 00
E-post: info@mullsjofolkhogskola.se
Webbadress: http://www.mullsjofolkhogskola.se/