Allmän kurs

Behörighetsgivande kurs Södra Vätterbygdens folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Allmän kurs har tre nivåer, A, B och C, varje nivå har två klasser, en "normalstor" och en mindre för dig som behöver det.

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2023 - 29 maj 2023

Kostnader: För information om kostnader, se Svfs webbsida, www.svf.fhsk.se.

Kontakt: Sven Gustafsson

Telefon: 0736-440644

E-post:
sven.gustafsson@svf.fhsk.se

Allmän kurs på Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svf) är en förhållandevis stor kurs med goda möjligheter att anpassa ett upplägg efter ditt behov.

På Svf har Allmän kurs tre olika inriktningar:

 • En som passar de flesta som vill bli klara med sina studier på motsvarande gymnasiet - Allmän A och Allmän B.
 • En som passar särskilt dig som vill bli bättre förberedd för att studera på högskola, men också behöver läsa in behörigheter samtidigt som du tränar på förmågor som behövs för högskolestudier - Allmän C.
 • En som är mer anpassad för dig som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF) och behöver en tydlig anpassad pedagogik och ett lugnt sammanhang för att må bra och utvecklas - Allmän D.

Vilka kurser kan du läsa på Svf?

Svf är en av de större folkhögskolorna och har en stor Allmän kurs med ca 130 deltagare. Det är lite jämfört med en vanlig gymnasieskola eller komvux, men vi kan ändå erbjuda många kurser att välja bland. Du kan läsa in i princip alla vikga behörigheter som du kan behöva framöver, förutom de tyngre naturvetenskaplia kurserna. Och vi har också ett bra utbud av flera kreativa och utvecklande kurser som vi tror du kan tycka är intressanta.

En inriktning, Allmän D, kan du läsa om separat eftersom det upplägget skiljer sig från Allmän A, B och C. Den är anpassad för personer med diagnos inom autismspektrat (AST) eller andra neuropsykiatriska funktionsvariationer och som behöver mycket stöd för att klara studierna.

För vilka finns vi?

Det huvudsakliga syftet med Allmän kurs är att ge dig som helt eller delvis saknar gymnasiestudier en möjlighet att få de kunskaper och behörigheter som behövs för för yrkesliv eller fortsatta studier. Kursen är öppen för många, t ex för dig som

 • Inte är klar med alla kurser på gymnasiet och behöver komplettera för att få yrkeshögskole- eller högskolebehörighet.
 • Inte mått bra i skolan tidigare och vill prova en alternativ skolform med lite mindre grupper, en trygg miljö och mer möjlighet till individuell anpassning.
 • Har eller har haft psykisk ohälsa och behöver extra stöd.
 • Vill utvecklas som människa och få bättre verktyg för livet i stort.
 • Kände att du inte gav allt på gymnasiet och vill bygga på dina kunskaper och förmågor och samtidigt komplettera med behörigheter.
 • Inte pluggat på ett tag och behöver komma igång innan du söker vidar till t ex yrkeshögskola eller högskola.

Hur jobbar vi?

På Svf jobbar vi med baskurser, valbara kurser, studieverkstäder och resor.

Vi har undervisning där vi utgår myckte från klassen och gruppen. Föreläsningar blandas me diskussioner och samtal och eftersom det är viktigt att det också ska vara roligt att studiera, försöker vi variera skriftliga inlämningar med mer aktiva och praktiska uppgifter fär man även tränar praktiska förmågor och får själförtroende att genomföra olika typer av arbeten. 

En stor del av veckan läser du klassvis i så kallade baskurser. Där ingår de flesta viktiga behörigheterna. Olika lärare med olika ämneskompetens håller i lektionerna, men ämnena hör ihop och samverkar. Vi tränar din förmåga att uttrycka dig, sammanfatta och analysera, ha ett kritiskt förhållningssätt och tänka logiskt. Kunskaper hör ihop, precis som i verkliga livet utanför skolan. 

Sedan väljer du till olika valbara kurser utifrån intresse och behov. Det kan t ex vara skapande, musik, odling, matlagning - men också mer teoretiska kurser som psykologi, filosofi eller mer matematik eller engelska. Det finns en bredd att välja bland!

Eftersom vi vill att du ska bli bättre på att organisera dina studier, ger vi möjlighet till studieverkstäder där du kan jobba med olika uppgifter på egen hand eller tillsammans. 

Svf erbjudet också möjlighet till studiebesök och resor som blir en del av studierna på Allmän kurs. Exempelvis åker vi till Stockholm eller Köpenhamn och även till intressanta platser lite längre bort, t ex Berlin, Rom och Irland. För dig som väljer att inte följa med på studieresorna, ordnas program på hemmaplan.

Studieomdöme

Folkhögskolan sätter inte betyg. Istället får du ett helhetsomfattande studieomdöme som beskriver din studieförmåga. Omdömet är sjugradigt där huvudstegen är Utmärkt (4), Mycket god (3), God (2) och Mindre god (1). Mellan de här stegen finns ytterligare tre skalsteg (3,5 och 2,5 och 1,5). Samma gäller för alla folkhögskolor i Sverige.

Det är med det omdömet du söker in till högskola/yrkeshögskola i folkhögskolans egen kvotgrupp till högskolan. Men du måste förstås också ha dina behörigheter och tidskrav klara. Vi rekommenderar också att du, som vill studera vidare, gör högskoleprovet och vi ger viss träning inför det.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Utöver att ha uppnått grundläggande behörighet / behörighet i de ämnen du valt att läsa, tror vi att du har vuxit som människa och lärt dig mer om hur du själv och andra människor med olika förutsättningar fungerar. Du bör också ha bättre insikt i hur vi tillsammans kan skapa en god miljö och hur vi tillsammans kan arbeta för en mer rättvis värld och skapa ett mer jämlikt samhälle utifrån köns-, ålders- och etniska aspekter. Du ska också ha fått större insikt i hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka skyldigheter du som lever i en demokrati har.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.svf.fhsk.se/utbildning/allman-kurs/

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svf) är sedan 1919 en mötesplats för idéer, inspiration, kunskap, personlig utveckling och utbildning. Här kan du höja din kompetens, skaffa dig en yrkesutbildning eller förbereda dig för studier på högskola/universitet. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Mångatan 10
554 39 Jönköping

Telefon: 036-30 69 00
E-post: svf@svf.fhsk.se
Webbadress: https://www.svf.fhsk.se/

Vi får hjälp att nå våra mål och det känns jättebra

Hiba och Samia går Allmän kurs på både grund- och gymnasienivå på en folkhögskola i Biskopsgården i Göteborg. Båda har tidigare testat andra utbildningsformer men trivs på folkhögskola där de får utforska flera ämnen samtidigt i en gemensam grupp.

Läs hela artikeln