Bibellinjen

Ansökan stängd
Skola:
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Plats:
Jönköping - Jönköpings län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska fylla 18 år senast det år utbildningen börjar och helst ha gått ut gymnasiet.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 28 maj 2025

Kostnader: För information om kostnader, se Svfs webbsida: https://www.svf.fhsk.se/om-skolan/kostnader/

Kontakt: Anders Linsmo

Telefon: 036-30 69 66

E-post:
anders.linsmo@svf.fhsk.se

Bibellinjen på Svf, en ettårig bibelskola med tre fördjupningsinriktningar: Bibel, Puls och Kreativ. Största delen av tiden är gemensam, och den andra delen går du i vald inriktning.

EN BIBELSKOLA I JÖNKÖPING MED TRE INRIKTNINGAR!

Bibellinjen

Alla som går på Bibellinjen får en god bibelgrund i Nya- och Gamla testamentet. Målet är att du efter ett års studier ska ha ett grepp om Bibelns böckers innehåll och dess ärende till oss idag. Därtill läser alla på bibellinjen ledarskap, andlig vägledning och lära & liv tillsammans. Det innebär att vi oftast är en lite större grupp som delar intresset att söka djupare i Bibeln och dess ärende. Det tror vi är en styrka! Men vi tror också att det är en styrka att erbjuda den lite mindre klassen i de olika inriktningarna.

Bibelinriktningen

På Bibelinriktningen är ledorden "tro, identitet och ledarskap", där identitet är fokus i inriktningen. Vi fördjupar oss i vilka vi är i oss själva i relation till andra människor och till Gud genom att studera själavård. Vi funderar vidare på vilka vi är som kristna genom att läsa oss något om den kristna kyrkans historia och vad de olika kristna samfunden idag står för.

I allt detta försöker vi också förstå vilka gåvor och talanger var och en av oss har. vi vill lära oss att kommunicera vår tro och identitet i teori men också i praktik i ett antal helger i några olika församlingar. Att i allt detta plocka in Gud betyder att det händer något med dig. Något som gör att du efter det här året kommer att ha kommit längre med frågorna om vem du är som människa och kristen.

Puls - inriktning mot idrott

Puls är namnet på Equmenias idrottsarbete och det är även namnet på Bibellinjens idrottsinriktning. Här är fokus på tro, idrott och ledarskap. Kombinera dina intressen för att lära dig mer om Bibeln samtidigt som du får möjlighet att odla ditt idrottsintresse och utvecklas som ledare.

Under ledning av duktiga instruktörer får du testa på olika typer av sporter runt om i Jönköping. Det kan t ex vara beachvolleyboll, amerikansk fotboll, klättring, crawl-simning, dans, fotboll, fäktning, curling, löpning, tennis, volleyboll, längdskidor... Dessutom kommer du att ha mycket idrott i Svf:s idrottshall på schemat. Vid sidan av den gemensamma kursen ledarmetodik läser du också fördjupat ledarskap med fokus på tro och idrott utifrån olika infallsvinklar.

Kreativ inriktning

Att uttrycka tro i ord är något som vi jobbar mycket med på Bibellinjen som helhet. Vi tror att Gud har skapat oss med fler sinnen än så. Därför gör de estetiska uttrycken språket om tron mer fullständigt.

På Kreativ jobbar vi därför med att mer genomtänkt använda sång, musik, drama och skapande i olika former för att gestalta och uttrycka det vi tror på. En teoretisk grund på Bibellinjen med de estetiska uttryck vi jobbar med på Kreativ hjälper dig att växa som människa och kristen. Och om du växer och använder sdessa uttryck, växer också din omgivning!

Vad behöver du ha för musikaliska och estetiska kunskaper? 

Vi har inte några inträdesprov, men du ska naturligtvis tycka att det är roligt att sjunga och gärna hantera något instument så att du kan spela tillsammans med andra. Vi vill heller inte ha några estetiska arbetsprover och du behöver inte vara konstnärligt duktig. Men du ska trivas i en skapande miljö och känna dig bekväm med att uttrycka dig i dramaform.

Resor

Att resa när man går bibelskola svetsar samman gruppen. Under året gör vi en längre och/eller flera kortare studieresor. Ofta har den längre resan gått till Israel/Västbanken, men vi har också kontakter i andra delar av världen och i Sverige. Dessa resor omfattar en självkostnad som vi försöker hålla nere så mycket som möjligt. Den som väljer att inte följa med, har möjlighet att göra praktik i en församling.

Equmenia och Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan och Equmenia är Svf:s huvudmän och Bibellinjen på Svf är därför en bibelskola som är knuten till Equmeniakyrkan och Equmenia med en särskild koppling till just Equmenia, som är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du ska få kunskap om Bibeln, dess bakgrund och historia. Bibelns texter ska sättas i relation till dagens samhälle och våra liv. Du får kunskap om kyrkans framväxt och orientering i olika andliga traditioner. Kursen ska stimulera till personlig utveckling och andlig mognad, skapa intresse och ge en god grund för eventuella vidare teologiska studier.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.svf.fhsk.se/utbildning/bibellinjen-bibelskola-jonkoping/

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens Folkhögskola (Svf) är sedan 1919 en mötesplats för idéer, inspiration, kunskap, personlig utveckling och utbildning. Här kan du höja din kompetens, skaffa dig en yrkesutbildning eller förbereda dig för studier på högskola/universitet. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Södra Vätterbygdens folkhögskola
Mångatan 10
554 39 Jönköping

Telefon: 036-30 69 00
E-post: svf@svf.fhsk.se
Webbadress: https://www.svf.fhsk.se/