Design och konstglas

Ansökan stängd
Skola:
Ölands folkhögskola
Plats:
Färjestaden - Kalmar län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du måste ha erfarenhet av att blåsa glas. Grundläggande behörighet för kursen har den som uppfyller något av följande: Avslutad gymnasieutbildning inom hantverksprogrammet glasblåsning och förädling eller motsvarande.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 28 aug 2023 - 31 maj 2024

Plats för kursen: Pukeberg, Nybro.

Kostnader: Önskar den studerande behålla glasföremål som tillverkats under skoltid kan dessa köpas ut för materialkostnaden. Även viss kurslitteratur får den studerande stå för själv.

Kontakt: Mikael Andersson

E-post:
mikael.andersen@nybro.se

Design och konstglas omfattar ett års studier på heltid och riktar sig till personer med tidigare erfarenhet inom glasblåsning.

ANSÖKAN

Ansökan till profilkursen görs till Riksglasskolan i Nybro. Ansokan-Riksglasskolan-svenska

Särskilt prov
Sökande bifogar ansökan max. fem bilder på formgivna, designade och tillverkade glasobjekt. Bilderna ska vara i färg och av hög kvalitet med mycket god upplösning och skärpa. Om en sökande anser det absolut nödvändigt, kan formgivna, designade och tillverkade glasobjekt fysiskt bifogas ansökan. Bilder och i förekommande fall sända glasobjekt ska vara verifierade med två personers, namn, adress, telefonnummer och mailadress samt personernas namnteckningar med datum för underskrift. Detta förfarande ska styrka att sänt material till utbildningsanordnaren är designat och tillverkat av den sökande.

Bedömningar baseras på: form, design, harmoni, balans, uttryck, färgsättning, hantverksskicklighet och att objektet kan kommunicera med betraktaren/omgivningen.

ATT STUDERA PÅ FOLKHÖGSKOLA

Folkhögskolekursen Design och konstglas är en kurs på eftergymnasial nivå. Den ger en skräddarsydd utbildning i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik, på en arbetsplats. Utbildningen är avgiftsfri men önskar den studerande behålla glas föremål som tillverkats under skoltid kan dessa köpas ut för materialkostnaden. Även viss kurslitteratur får den studerande stå för själv.

Utbildningen motsvarar heltidsstudier och är ej på distans. Studiemedel ansöker du om via  www.csn.se

För mer information, kontakta vår studievägledare Madeleine Frank eller utbildningsledare Mikael Andersen.

Ölands folkhögskola är anordnare av profilkursen vilken genomförs som en yrkesförberedande folkhögskoleutbildning.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter utbildningen kan deltagarna exempelvis få anställning på glasföretag, i glashyttor eller i närliggande områden som brukskonsthantverkare, samt inom besöksnäringen som efterfrågar denna kompetens.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://olandsfolkhogskola.se/kurser/profilkurser/design-och-konstglas/

Fler kurser inom: Övriga designkurser Glas

Planerar att bli slöjdlärare

Amanda och Molly går en profilkurs inriktad på återbruk, design och hållbarhet. - Vi får testa massa olika tekniker. Vi har till exempel jobbat med papper och fått renovera och restaurera gamla möbler, säger Molly.

Läs hela artikeln

Ölands folkhögskola

Ölands folkhögskola är en ovanligt öppen och vänlig plats där människor från alla bakgrunder och från olika delar av världen möts. Här drar du nytta av väl beprövad pedagogik, hög kreativ kompetens och välutrustade lokaler.

Läs mer om skolan

Postadress:
Ölands folkhögskola
Ölands Skogsby 144
386 93 Färjestaden

Telefon: 0485-56 44 00
E-post: info@olandsfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.olandsfolkhogskola.se/