S:t Sigfrids folkhögskola

Skolan har som mål att ge bildning och utbildning utifrån en helhetssyn på människan och skapelsen. Din personliga erfarenhet och ditt egna engagemang har en framträdande plats i undervisningen. Genom det pågående samtalet får du många tillfällen att lära känna nya människor och upptäcka nya sidor hos dig själv. Det finns många möjligheter till idrotts- och kulturaktiviteter. Skolan har plats för 180 studerande. En liten skola där alla blir sedda Skolan ligger endast 8 km från Växjö centrum. Vårt kapell erbjuder ett rikt gudstjänstliv.

S:t Sigfrids folkhögskola i

Skolan arbetar målmedvetet med miljö- och rättvisefrågor och är miljödiplomerad.

Våra års- och terminskurser kan kombineras efter dina behov till en utbildning på 1-3 år.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolbyggnaderna är anpassade för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
S:t Sigfrids folkhögskola
S:t Sigfrids folkhögskola, Kronoberg
352 63 Växjö

Telefon: 0470-72 40 82

E-post:
skolexp@sigfrid.se

Webbadress:
www.sigfrid.se

Huvudman:
Växjö stift

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 60 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Nyheter från S:t Sigfrids folkhögskola