S:t Sigfrids folkhögskola

Skolan har som mål att ge bildning och utbildning utifrån en helhetssyn på människan och skapelsen.  Genom det pågående samtalet får du många tillfällen att lära känna nya människor och upptäcka nya sidor hos dig själv. Det finns många möjligheter till idrotts- och kulturaktiviteter. Skolan har plats för 180 studerande och ligger 8 km från Växjö centrum. 

S:t Sigfrids folkhögskola i

Skolan arbetar målmedvetet med miljö- och rättvisefrågor och är miljödiplomerad.

Våra års- och terminskurser kan kombineras efter dina behov till en utbildning på 1-3 år.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolbyggnaderna är anpassade för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
S:t Sigfrids folkhögskola
S:t Sigfrids folkhögskola, Kronoberg
352 63 Växjö

Telefon: 0470-72 40 82

E-post:
skolexp@sigfrid.se

Webbadress:
sigfrid.se

Huvudman:
Växjö stift
https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 75 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från S:t Sigfrids folkhögskola