Konstskola på nätet fortsättning - distans

Ansökan stängd
Skola:
Malmfältens folkhögskola
Plats:
Kiruna - Norrbottens län
Längd:
21 veckor
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För dej som redan gått vår grundkurs eller som har motsvarande kunskaper från annan utbildning. 15 platser. Antagningen är baserad på turordning efter ansökningsdatum. Besked om du antagits meddelas i slutet av april.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 22 jan 2024 - 14 jun 2024

Träffar:
2 obligatoriska nätträffar

Kostnader: Kursen är avgiftsfri. Det tillkommer kostnader för material och kurslitteratur. Två gruppuppgifter, obligatoriska Två schemalagda digitala möten, obligatoriska

Kontakt: Pär Bäckström

E-post:
par.backstrom@kiruna.fhsk.se

Du som gått grundkurs – distans eller har motsvarande kunskaper från liknande utbildningar kan ansöka till vår fortsättningskurs som går djupare in i bildkonstens mysterier. 

 

 

I denna kurs arbetar du med teckning och akrylmåleri under temastyrda uppgifter, återupptar bl.a. kontakten med kompositions- och färglära samt orienterar dig i konsthistoria och bildanalys.

Utbildnings syfte och mål är att förse deltagarna med teckningens och måleriets grunder, att vidga den konstnärliga blicken och känslan samt att utveckla deltagarnas förmåga att arbeta forskande. Utbildningen bidrar till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet med ett gemensamt forum för konstupplevelser och länkar där alla delar med sig. Genom att också visa sina och se andras bilder lär deltagarna sig av varandras olika bildvärldar samt sätt att arbeta och uttrycka sig på.

 

Att lära sig teckna och måla sker bäst med praktiska laborationer och regelbunden träning. Därför bygger kursen på aktivt deltagande, dvs att eleven tränar varje vecka på olika tekniker och uttrycksmöjligheter inom teckning och akrylmåleri. Träningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter där deltagaren kan själv välja komplexiteten i sitt utförande av de uppgifter som presenteras. Läraren kommenterar individuellt alla bilder som produceras i kursen.

 

Studier kommer att bedrivas genom ett gemensamt kursforum och utbildningens gemensamma lärande i grupp sker genom frågeställningar runt kursinnehåll och konst i både gruppuppgifter och olika gruppforum.

Elever som gått konst grund kan ges företräde vid intagning.

 

OBS. Information till dig som söker studiemedel (CSN) och läser en annan utbildning på deltid samtidigt som Konstskola på nätet.

Tänk på detta! Om du läser parallella studier och kurserna har olika studietider (dvs. kurserna har olika start- och slutdatum) kan din ersättningsnivå komma att påverkas (bli lägre under din totala studietid). Det eftersom att du under vissa veckor har deltidsstudier.

Kontakta CSN för att höra om vad som gäller för dig och hur din ekonomi kan påverkas om du kombinerar olika utbildningar med olika studietider.

Innan du ansöker

Innan du ansöker. Gå in på vår hemsida och läs mer om Dina rättigheter på folkhögskola. Information hittar du under fliken: Skola och studier – Elevinformation – Dina rättigheter på folkhögskola

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Du har vidareutvecklat ditt konstnärliga uttryck och tekniska kunnande  inom teckning och måleri. Utbildningen har gett förutsättningar för en fortsatt utveckling inom bild och form genom att förse deltagaren med kunskaper som är tillämpliga för studier på högre nivå.

Att pausa och läsa konst är det bästa jag gjort

Eira Westrin är AT-läkare i Karlskrona till vardags, men under läkarstudierna tog hon ett års studieuppehåll för att läsa fri konst på Östra Grevie folkhögskola i Skåne. Det är något som hon inte ångrar.

Läs hela artikeln

Malmfältens folkhögskola

Malmfältens folkhögskola, Sveriges nordligaste folkhögskola, är ett folkbildningscentrum inom Nordkalotten/Barentsområdet. Vi verkar i ett svenskt, samiskt och finskt kulturområde som idag tillförs influenser från hela världen, något som också avspeglas i skolans verksamhet.

Läs mer om skolan

Postadress:
Malmfältens folkhögskola
Campingvägen 3
981 35 Kiruna

Telefon: 0980-675 00
E-post: malmfaltens@kiruna.fhsk.se
Webbadress: http://www.malmfaltensfolkhogskola.se/