Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro

På Fellingsbro folkhögskola i Örebro bedrivs Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning, grundkurs i svenskt teckenspråk, distanskurser i svenskt teckenspråk  distans, Allmän kurs  svenskt teckenspråk, Syntolksutbildning på distans och Friskvårdskurs för personer med förvärvad hjärnskada.

Entré Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

På Klerkgatan 16 i Örebro bedriver Fellingsbro folkhögskola en rad olika utbildningar. Här finns yrkesutbildningen till Teckenspråkstolk- och dövblindtolk, den ettåriga grundkursen i svenskt teckenspråk och Friskvårdskursen för personer med förvärvad hjärnskada. Här finns även Allmän kurs  svenskt teckenspråk, som ger behörighet för vidare studier. Klerkgatan är därtill knutpunkt för två distansutbildningar, nämligen Syntolksutbildningen och Svenskt teckenspråk  distans.

Huvudman för Fellingsbro folkhögskola är Region Örebro län, som även bland annat ansvarar för teckenspråkstolk- och dövblindtolkverksamheten i länet, vilket ges oss goda chanser till samarbeten. Örebro, som är en central plats för teckenspråkig verksamhet, har utnämnt sig till Europas teckenspråkshuvudstad. Detta återspeglar sig i det utbud av teckenspråkiga event och arrangemang man som studerande här har möjlighet att delta i. Kort sagt, Örebro är ett starkt fäste för teckenspråkig verksamhet och utbildningarna på Klerkgatan 16 har en självklar plats i det arbetet vilket ger de studerande goda chanser till praktisk erfarenhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna är anpassade för döva och för personer med rörelsehinder.

Hitta hit

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro
Klerkgatan 16
702 44 Örebro

Telefon: 0581-891 00
Fax: 019-602 82 09
Texttelefon: 019-670 25 51
Bildtelefon: ffhskt1@sip.nu

E-post:
info@fellingsbro.fhsk.se

Webbadress:
www.fellingsbro.fhsk.se

Huvudman:
Region Örebro län
http://www.regionorebrolan.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
18 mars 2023

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro